Servis pre vodičov: Čo znamená táto značka?

Parkovacia politika priniesla do ulíc aj nové dopravné značky. Mnohé z nich však evidentne robia problémy aj dlhoročným šoférom. Často zastavia na mieste, kde je to zakázané, alebo parkujú tam, kde môžu len rezidenti a prináša to nemálo konfliktov. Na základe množstva vašich podnetov sme preto pripravili tých najčastejších značiek aj s vysvetlením, čo dovoľujú alebo zakazujú.

Parkovanie len pre rezidentov 24/7

Túto značku nájdete v Ružinove najčastejšie pri vstupe do vnútroblokov, ale často napríklad aj v Starom Meste. Čo znamená? Ak v tej konkrétnej zóne nie ste rezidenti a zároveň nemáte vydanú kartu rezidenta, parkovať tu nemôžete. Toto pravidlo platí počas celého týždňa – takže aj doobeda a cez víkendy. Dôležité je upozorniť svoje návštevy a klientov prevádzok, že v takto označených častiach nemôžu parkovať ani vtedy, ak si zaplatia parkovné. Vjazd je povolený aj pre vozidlá, ktoré spadajú pod dopravnú obsluhu. V danej zóne je možné zastaviť na dobu nevyhnutnú na vyloženie a naloženie nákladu (alebo osôb), ale nemôžete tam ostať stáť ak nie ste rezident.

Rezident neplatí, ostatní áno

Kombinácia týchto značiek označuje začiatok parkovacej zóny, v ktorej platí regulácia. A to nasledovne: V pracovných dňoch, v čase od 14:00 do 6:00 je pre nerezidentov parkovanie spoplatnené. Vo všeobecnosti platí, že parkovať nemôžete na miestach, ktoré nie sú vyznačené a to 24 hodín denne, celý týždeň. Nezabúdajte, platí to rovnako pre rezidentov ako aj pre návštevy.

Rezident môže parkovať, návštevy len zastaviť!

Dopravné značky označujú vnútroblok a začiatok parkovacej zóny, v ktorej môže parkovať iba rezident, nikto iný. Ak tento status nemáte a ste návštevou bez rezidentskej karty, zastaviť v tejto zóne môžete iba na dobu nevyhnutnú na vyloženie a naloženie nákladu a prepravovaných osôb. Na tomto mieste však ako návšteva nemôžete parkovať. Parkovať je možné len na vyznačených miestach - rovnako to platí aj pre rezidentov.

Tu nemôžete stáť!

Značka vyznačuje priestor, do ktorého nemôžete vojsť, čiže na ňom vôbec nemôžete zastaviť a teda ani stáť. Ak porušíte tieto pravidlá, hrozí vám pokuta.

Cik-cak čiara

Len na naloženie a vyloženie tovaru.

Miesto vyznačené „cik-cak“ čiarou slúži prioritne pre zásobovanie na naloženie a vyloženie tovaru (prípadne osôb). Dostávame od vás podnety, kedy na týchto miestach parkujú autá susediacich prevádzok s odôvodnením, že je to ich zásobovacie auto. Takéto využitie miesta nie je možné a aj rezident s kartou za to môže dostať pokutu. Slúži výlučne na nakladanie s tovarom na dobu nevyhnutnú, alebo pre potreby prepravovaných osôb. Viac o parkovacej politike na paas.sk

 

Vydanie: Marec 2023