Servis pre vodičov: Parkovanie v regulovanej zóne

Nebývate v lokalite s regulovanou zónou a je možné, že dopravnému značeniu úplne nerozumiete. Občas sa každému z nás stane, že potrebujeme ísť zaparkovať niekde, kde si novými pravidlami nie sme istí. Prinášame vám preto tri situácie, na ktoré sa v regulovaných zónach pýtate najčastejšie.

Informačná tabuľa PAAS

Uvedená tabuľa informuje vodičov, v ktorej konkrétnej parkovacej zóne sa nachádzajú, aký je kód úseku, ktorý je potrebné vybrať pri evidencii parkovania, časový úsek, v ktorom je potrebné uhradiť parkovné a suma parkovného za hodinu. Na každej takejto tabuli nájdete aj QR kód so všetkými potrebnými informáciami k parkovacej politike v uvedenej zóne.

Zákaz zastavenia – vyhradené parkovanie

Touto dopravnou značkou sú vyznačené parkovacie miesta pridelené konkrétnym ťažko zdravotne postihnutým občanom mestskej časti Bratislava - Ružinov. Užívateľ takéhoto parkovacieho miesta je pri kontrole povinný preukázať sa platným preukazom ŤZP. Ak ho nemáte, parkovať na týchto miestach je zakázané a hrozí vám pokuta.

Parkovanie s obmedzením

Táto dopravná značka označuje konkrétne miesto alebo priestor, kde je povolené zastavenie a státie. V tomto prípade dodatková tabuľa obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená len na vyznačené časové obdobie a len pre návštevníkov školy. V tomto prípade ide o 10 minút v časoch od 7. do 8. hodiny ráno a od 14. do 17. hodiny poobede. 

 

Vydanie: Marec 2024