Sídliskové fontány Puk lipy a Kvet

Fontány patria k neodmysliteľnej súčasti života v meste. Ružinov sa vyznačuje množstvom zelených plôch, ktoré slúžia na rekreáciu obyvateľov a k nim patria aj fontány. Tie hlavne počas letných mesiacov ochladzujú ovzdušie a prinášajú kúsok pokoja, do už tak rušného života veľkomesta. Naposledy sme si spomínali fontány, ktoré sa nachádzajú v Parku Andreja Hlinku a dotvárajú tak celú siluetu tejto oddychovej zóny, ako i fontánu Mária. Tentoraz sa zameriame na fontány, ktoré boli vytvorené ako súčasť sídlisk.

Puk lipy

Fontána bola vytvorená sochárom Alexandrom Bilkovičom a architektom Iľjom Skočekom v roku 1983 a dotvára priestor medzi domami na Exnárovej ulici a ulici Ivana Horvátha. Umelecké dielo je osadené do vodnej nádrže, ktorá mala pôvodne slúžiť na pestovanie lekien. Voda, na rozdiel od fontán v Parku Andreja Hlinku, strieka z vodometov okolo sochy, ktorá je umiestnená v strede. Dielo je vytvorené z bronzu a symbolizuje puk lipy, pradávny symbol Slovanov, ide o abstraktnú prácu. Alexander Bilkovič patrí k priekopníkom slovenského dizajnu a jeho diela sú umiestnené aj v iných verejných priestoroch v Bratislave. K najznámejším patrí socha fontány pred Novou budovou SND s názvom Lev.

Kvet

Ružinov má veľa zákutí a medzi jedno z nich patrí aj to na Rezedovej ulici, kde sa pri zdravotníckom komplexe nachádza pozoruhodná fontána vytvorená z mozaiky. Sídliskový komplex bol vytvorený v 70. rokoch a fontána stojí na svojom mieste už od roku 1978, názov má Kvet a jej autorom je akademický sochár Ladislav Gándl. Koncepcia fontány je už na prvý pohľad zaujímavá. „Predstavuje kvet lekna, ktorý je vytvorený z piatich častí, ktoré predstavujú otvárajúce sa lupene,” objasnila Jana Hamšíkova z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Lupene sú sústredené do kruhovej podnože. Zaujímavosťou, ktorá upúta hneď na prvý pohľad, je pokrytie fontány sklenenou mozaikou. Tú vlastnoručne vytvoril a umiestnil samotný autor. Predstavoval si, že prúdy vody budú stekať po sklenenej mozaike a vytvárať tak hru farieb. Samotná fontána je osadená v kruhovom bazéne, do ktorého mala pôvodne stekať voda a mal slúžiť napríklad deťom na hranie alebo osvieženie sa v teplých mesiacoch. Fontány v Bratislave sú v prevádzke od konca apríla až do približne polovice októbra. Ružinovčania tak majú ešte zopár týždňov, aby si užili príjemné prechádzky popri fontánach či posedenie v ich blízkosti.

Marianna Podlucká

Foto: Radoslav Hoblík

 

Fotogaléria: 
Vydanie: September 2017