Školám stúpa počet žiakov, musia sa prispôsobiť

Základnej škole Mierová v Prievoze stúpa počet žiakov. Jej školská jedáleň už kapacitne nestíhala, v lete preto prešla rekonštrukciou, aby sa tu mohlo naraz prestravovať viac detí. Prestavbou interiéru budovy jedálne sa zväčšil jej priestor z 80 na 152 stoličiek. Veľký záujem o ZŠ Drieňová si zasa vyžiadal potrebu ďalšej telocvične. Počas letných prázdnin tu začalo prebudovanie existujúceho átriového priestoru na telocvičňu. Tá sa tak bude nachádzať v susedstve tej súčasnej a budú mať spoločné zázemie. Podobne to tak majú urobené napríklad v cirkevnej Spojenej škole sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici. Obe investície – zväčšenie a jedálne a vybudovanie novej telocvične financuje mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu. Náklady predstavujú okolo 162 tisíc eur.

Vydanie: September 2015