Škôlka na Exnárovej zostane na svojom mieste

Materská škola Exnárova zostane v budove na Exnárovej 6 aj naďalej. Mestské zastupiteľstvo v decembri schválilo, aby magistrát zabezpečil rozdelenie budovy na dva samostatné objekty s vlastným súpisným číslom. V jednom bude fungovať MŠ Exnárova a v druhom Základná umelecká škola Exnárova.

Škôlku má dostať do správy mestská časť Ružinov (od roku 2010 má celý objekt v správe ZUŠ Exnárova). Rozdelenie budovy sa má zrealizovať najneskôr vo februári, keďže v marci sa už podávajú prihlášky do materských škôl. K schváleniu zámeru rozdelenia budov došlo v mestskom zastupiteľstve po tom, ako rodičia škôlkarov odovzdali v septembri na magistrát petíciu s viac ako 3 tisíckami podpisov. Primátor totiž musí takúto petíciu predložiť na rokovanie poslancom. Tí majú odporučiť, ako petíciu vybaviť. Ružinovská samospráva zároveň ponúkla základnej umeleckej škole jedno poschodie v ZŠ Borodáčova, pričom je ochotná ho aj zrekonštruovať pre potreby umeleckého vyučovania. Ružinovskí poslanci na to vyčlenili v rozpočte peniaze, rovnako ako na výmenu okien, toaliet, spŕch a vyregulovanie kúrenia v škôlke Exnárova.

(red)

Vydanie: Január - Február 2014