Školy v čase korony: Zápisy, poplatky a termíny

V jeden deň ešte bolo asi sedemtisíc ružinovských škôlkárov a školákov normálne v škole a nič nenaznačovalo, že by sa mali prestať pripravovať na písomky, monitor alebo maturity. Odrazu ostali doma, s učiteľmi komunikujú online, vypracovávajú úlohy a projekty a dátum, kedy bude všetko tak ako sme boli zvyknutí, dnes nevie potvrdiť nik.

Len niekoľko hodín pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského echa oznámil premiér Igor Matovič, že vzhľadom na to, ako vyzerá krivka nákazy, sa deti do leta už do škôl nevrátia. Otázku, ako bude vyzerať organizácia ďalšieho školského roka, nechal otvorenú. Tvrdí však, opakovanie ročníka by bolo „silné kafe“.

Zápis do škôl

Aj napriek tomu však školy musia vytvoriť podmienky pre zápis budúcich prváčikov a naplánovať ho tak, aby sa dal zorganizovať bez prítomnosti detí. Prvýkrát v histórii našich základných škôl ich budú rodičia zapisovať elektronicky. Zápis sa uskutoční už po Veľkej noci, 17.-18. apríla. Presné inštrukcie ako postupovať rodičia nájdu na weboch jednotlivých škôl.

Chcem inú školu

Zatiaľ čo pri prihlasovaní detí do materských škôl „rajonizácia“ neplatí, základné školy majú svoje spádové oblasti. Rodič môže požiadať o zápis aj na inej škole, ale prednosť pri prijímaní majú deti, ktoré sú z jej obvodu.

Odporúčame preto informovať sa vopred, či má škola kapacitu prijímať aj ďalších žiakov. Rovnako je potrebné informovať riaditeľa školy, do ktorej dieťa podľa trvalého bydliska patrí, ak bude študovať v zahraničí.

Čo potvrdenia?

Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami by mal podľa rozhodnutia ministra školstva doložiť vyjadrenie psychológa do 15. júna. Ak by sa situácia vyvinula inak, mohol by to byť za týchto okolností problém. Rodič by mal preto na túto skutočnosť upozorniť školu a doklad doručí po dohode so školou po diagnostike.

Prihlasovanie do škôlok

Bez účasti detí sa uskutoční aj májové prihlasovanie detičiek do škôlok. O presnom termíne budeme informovať.

Vyúčtovanie platieb

S témou uzatvorenia jaslí, škôlok a škôl súvisí aj otázka platieb za jednotlivé služby. V nasledujúcom prehľade nájdete odpovede na to, ako postupovať a ako prebehne vyúčtovanie za tento školský rok. Všetky konkrétne informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých škôl a škôlok.

Jasle

■ Platby za dni, kedy boli jasličky zatvorené, sú pozastavené. Preplatky budú vrátené do 15. apríla.

Materské škôlky

■ Za marec sa ešte platí, ale platby za mesiace apríl až kým deti znova nezačnú chodiť do škôlky, sa neuhrádzajú. Platba za marec, za dni, kedy bola škôlka zatvorená, bude zohľadnená v mesiaci, kedy sa znovu začne učiť (pomerne podľa dní), resp. v rámci vyúčtovania (u detí, ktoré pôjdu v septembri do školy).

■ Ak rodičia platili už v januári za celý polrok, preplatok im bude vrátený v rámci vyúčtovania k 31. 8. 2020.

Školská družina

■ Za mesiace apríl – do začatia vzdelávania sa neplatí.

■ Ak rodičia platili už v januári za celý polrok, preplatok bude vrátený v rámci vyúčtovania k 31. 8. 2020.

Školská jedáleň

■ Kým budú školy zatvorené, poplatky za jedáleň sa neplatia

 

Vydanie: Apríl 2020