Skúsenosti z 500 bytov: Pribudnú rezidentské zóny

Zavedenie jednotnej parkovacej politiky sa blíži. Už od budúceho roka sa na území celého hlavného mesta bude parkovať podľa nových pravidiel. Ružinov si fungovanie regulovaného parkovania vyskúšal v pilotnom projekte v lokalite 500 bytov a ďalšie zóny plánuje vytvoriť ešte do konca roka.

Dopravný prieskum ukázal, že lokalita Nív je z pohľadu parkovania najzložitejšia. Súvisí to ako s blízkosťou bizniscentier a centra mesta, tak aj so zrušením parkovacích miest na Páričkovej a zavedením zóny regulovaného parkovania v lokalite 500 bytov. Ľudia, ktorí boli zvyknutí auto odstaviť v tejto časti, sa poväčšine len presunuli o niekoľko ulíc ďalej. Obyvatelia 500 bytov si pochvaľujú, ale ľudia, ktorí bývajú na Miletičovej, Trenčianskej a v celej Ružovej doline zaznamenávajú citeľný nárast v množstve áut popri cestách a vo vnútroblokoch. Tento problém vyrieši zavedenie parkovacej politiky. Ani takmer rok po jej prijatí však neprestáva byť témou vášnivých debát.

Výhody pre domácich

„Nerozumiem, prečo si ľudia sťažujú. Keď prídu do zahraničia, chvália ako si mestá vedeli majiteľov áut „upratať“. A hovoria to aj o tých, ktorí do Paríža, Mníchova alebo Madridu dochádzajú za prácou. Vraj je to normálne, človek si to má vypočítať a nie je predsa normálne, aby ľudia drzo parkovali kde sa im chce len preto, lebo nechcú platiť parkovné. Samozrejme, keď prídu večer domov, cezpoľní a autá zamestnancov firiem z okolia im už nekonečne prekážajú. Takže pravidlá áno, ale len dovtedy, kým to vyhovuje mne,“ píše jeden z diskutujúcich pod príspevkom o vytváraní rezidentských zón. Nasleduje búrlivá diskusia, ale väčšina ľudí mu dáva za pravdu. Najmä tí, ktorí žijú v lokalitách, ktoré používajú ľudia ako parkovisko zadarmo, alebo tam aj niekoľko týždňov bez pohnutia stoja autá s mimobratislavskými značkami. Práve preto domáci žiadajú čo najrýchlejšie zadefinovanie pravidiel.

Nové zóny

Koronavírus práce na príprave zón síce nezastavil, ale niektoré spomalil. Ak však nenastanú neočakávané komplikácie, do konca roka by sa mal pilotný projekt 500 bytov rozšíriť a mali by byť dokončené projekty zón regulovaného parkovania až po úroveň Bajkalskej ulice. Momentálne sa už spracovávajú dva projekty organizácie dopravy – jeden pre Starý Ružinov, ktorý dopláca aj na obmedzenia v okolí zimného a futbalového štadióna, a druhý pre lokalitu Zvolenská. Ďalšia etapa 500 bytov sa upravuje tak, aby bola v súlade s vyhláškou o dopravnom značení, ktorá platí od apríla tohto roka.

Dopravné prieskumy ukázali, ktoré miesta na území Nív sú najviac exponované. Vďaka týmto informáciám dokáže mestská časť relevantne a spravodlivo nastaviť tarifné pásma pre jednotlivé zóny, spôsob registrácie, ale aj navrhnúť, kde by mali byť umiestnené parkomaty a akým iným spôsobom by mohli platiť majitelia áut za využívanie parkovacích miest pre nerezidentov, čo je potrebné pre prechod na celomestskú parkovaciu politiku.

 

Vydanie: Jún 2020