Služby magistrátu: Nová firma na verejné osvetlenie

Upozornenia na nefungujúce osvetlenie máme na stole takmer každý deň. Aj my sme však bezmocní, riešenie je totiž v rukách hlavného mesta a súkromnej spoločnosti Siemens, s ktorou má hlavné mesto uzatvorenú zmluvu. Zmeniť by to mohol zámer o vzniku novej firmy, a čas na nápravu by sa tak mohol podstatne skrátiť, čo by iste potešilo všetkých občanov. 

Za posledné dva roky sa výrazne zvýšil počet podnetov, v ktorých nás upozorňujete na nefungujúce pouličné osvetlenie. Pribúda e-mailov aj telefonátov, v ktorých sa sťažujete na tmavé ulice.

Dožadujete sa, aby sme pristúpili k problému zodpovedne a konali. Problém je v zimnom období ešte badateľnejší, keďže sa stmieva skôr ako v lete.

Mestská časť by určite tieto podnety riešila rada, avšak nemôže. Riešiť tento problém totiž nie je v kompetencii mestskej časti, ale magistrátu a spoločnosti Siemens. Práve preto na vaše otázky musíme často odpovedať negatívne.

Koniec zmluvy

V celej tejto situácii sa vynára aj ďaľší problém. Dodávateľovi služby sa už pred rokmi skončila zmluva a dlhodobo sa nedarilo obstarať novú spoločnosť. Zdá sa však, že už svitá na lepšie časy. O osvetlenie by sa mala starať nová mestská firma – Technické siete Bratislava. Jej vznik sa už črtá.

Okrem toho, že riešenie problémov by malo byť flexibilnejšie, keďže mesto bude mať odpoveď vo vlastných rukách, malo by zároveň aj ušetriť poriadny balík financií. Nebude totiž musieť doplácať na sprostredkovateľské provízie.

Ďalšie projekty

Popri verejnom osvetlení sa do pozornosti dostávajú aj ďalšie významné projekty ako mestská optická sieť, či skutočnosť, že lampy by mali byť prepájané dátovými káblami. Mali by sa tak dať využívať ako senzory a do hry sa dostáva aj napojenie bezpečnostných kamier na mestskú políciu, čo by výrazne malo zvýšiť aj bezpečnosť v uliciach nielen našej mestskej časti.

Mesto, a teda aj naša mestská časť, by mali byť viac osvetlené bez nebezpečných tmavých opustených zákutí. Večerné prechádzky či neskoré návraty z práce by tak mali byť aj v zimných mesiacoch pokojnejšie. Keďže však ide o skutočne veľký projekt, ktorý si vyžaduje milióny eur, na jeho realizáciu je treba aj viac času.

Už ho však odobrila mestská rada, odsúhlasiť ho ešte musí mestské zastupiteľstvo. (štvrtok 18.11. 2021, pozn. red. - výsledok hlasovania tak nebol do uzávierky mesačníka známy). Potom sa môže začať so samotnou realizáciou. To by teda malo byť pozitívnou správou hlavne pre občanov.

 

Vydanie: December 21 - Január 22