Sociálne služby: Príspevok pre žiakov, výlet pre seniorov

Jedným z azda najčastejšie používaných slov sa v posledných rokoch stal „koronavírus“. Zastavil spoločenský život, mnohých pripravil o prácu. Následky na psychike mnohých ľudí boli katastrofálne. Konečne sa však situácia po dlehj dobe začala meniť. Aj preto sa v našej mestskej časti tešíme, že sa opäť rozbiehajú akcie pre seniorov, nezabúdame však ani na našich žiakov. Rodičia prváčikov môžu požiadať o príspevok. Zosumarizovali sme podmienky, ktoré treba na získanie príspevku splniť. 

Vítanie novorodencov či slávnosť jubilantov sú akcie, na ktoré sa netešíme len my, ale podľa ohlasov aj vy. Okrem iného totiž symbolizujú, že o život v našej mestskej časti je medzi mladými ľuďmi záujem. Tí starší sa zase s rovesníkmi porozprávajú o blízkej i vzdialenej minulosti a rokoch, ktoré prežili v Ružinove. Mnohí čiperní seniori si tiež zaspomínali na výlety, ktoré pre nich mestská časť zorganizovala. Naposledy sa prešli Pezinkom a Modrou a spoznali zákutia, kde by mnohí z nich už sami nevybrali.

Výlet pre seniorov do Trnavy

Už čoskoro budú mať však dôchodcovia ďalšiu príležitosť. 28. septembra 2022 organizuje mestská časť výlet seniorov do mesta Trnava a Dolnej Krupej. Na programe je komentovaná prehliadka „malého Ríma“, na druhej zastávke zase návšteva múzea, kostola, krypty, mauzólea aj medolandie.

Prihlasovať sa možno do 23. 9. 2022. Účastnícky poplatok závisí od výšky penzie.

 

Príspevok pre prváčikov

Pre prváčikov má mestská časť pripravený finančný príspevok vo výške 40 eur. Týka sa tých ružinovských prváčok a prvákov, ktorí v školskom ro,ku 2022/2023 budú navštevovať základnú školu.

O príspevok môže požiadať:

- ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti,

- rodič dieťaťa, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

- osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Žiadosť o príspevok nájdete na stránke www.ruzinov.sk, alebo si ju môžete osobne prevziať v kancelárii prvého kontaktu na Miestnom úrade Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava. Žiadosť možno podať až po nástupe dieťaťa do 1. ročníka. 

 

Vydanie: Júl - August 2022