Spotrebiteľská tribúna

Vzdelávanie spotrebiteľov pokračuje

 

Už stáročia je aktuálne príslovie „dobrá rada stojí groš“. Pomyselne zdôrazňuje cenu hodnoty rady, nech by bola poskytnutá na riešenie akéhokoľvek problému. Dobrí priatelia dávajú rady zdarma, právnici a  odborníci z iných odborov podľa sadzobníkov, keďže poradenstvo je ich predmetom podnikania. V Ružinove je možnosť získať cenné informácie a rady k spotrebiteľským problémom bezplatne. Navyše na jeseň sa spotrebiteľské vzdelávanie rozšíri aj o možnosť preventívneho vyšetrenia sietnice.

 

V septembri pokračuje verejné spotrebiteľské vzdelávanie, ktoré pod záštitou starostu Ružinova organizuje Združenie občianskej sebaobrany formou spotrebiteľských tribún. Prvé dve, ktorých témou bola problematika spravovania bytových domov, sa stretli s mimoriadnym záujmom spotrebiteľov. Na radosť organizátorov prišli nielen obyvatelia Ružinova, ale aj Petržalky, Karlovej vsi, Dúbravky a Dunajskej Lužnej.

Autori projektu Spotrebiteľské vzdelávanie Bratislavčanov do pripravovaných tribún zaradili témy k ďalším frekventovaným spotrebiteľským problémom. Ich vzniku sa dá predchádzať iba obozretným spotrebiteľským správaním a vysokým spotrebiteľským povedomím. A práve to si budú môcť zvýšiť spotrebitelia na tretej a štvrtej spotrebiteľskej tribúne. Odborné informácie a odpovede na otázky získajú priamo na tribúnach. Je však možnosť položiť otázky aj písomne, a to do 17. 9. 2012 na Miestny úrad Ružinov s heslom na obálke „otázka spotrebiteľa“ alebo elektronickou poštou na adresu sebaobrana@hotmail.com.

 

Dajte si vyšetriť sietnicu

Organizátor v spolupráci so spoločnosťou Novartis poskytne záujemcom možnosť dať si vyšetriť sietnicu ako prevenciu pred ochorením zelený zákal. V priebehu druhej časti tribúny bude špecialista informovať o nebezpečenstve neskorého zistenia degenerácie sietnice, ako aj o výsledkoch vyšetrení.

Piata spotrebiteľská tribúna bude odlišná, bude mať formu tlačovej konferencie, na ktorej budú zverejnené výsledky ankety Spravovanie bytových domov. Tie prinesú verejnosti informácie o dôvodoch nespokojnosti so spravovaním bytových domov. Aby občania, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, mohli získať kompletné informácie, tlačová konferencia bude verejná. Bude to svojim spôsobom jedinečná príležitosť získať informácie zo záverov ankety, stanoviská odborníkov k nim a zároveň vidieť priebeh tlačovej konferencie.

 

 

 

3. spotrebiteľská tribúna - 26. 9. 2012 o 16:00 hod.

Veľká zasadačka, MiÚ Ružinov, Mierová 21

AKO PREDÍSŤ PROBLÉMOM PRI TELEFONOVANÍ Z PEVNÝCH LINIEK, MOBILOV A PRI POUŽÍVANÍ INTERNETU

- dôležitosť orientovať sa v ponukách operátorov na používanie pevných telefónnych liniek, mobilných telefónov a  internetu,

- potreba obozretnosti pri výbere dodávateľa (lákavé ceny, balíky služieb, viazanosť, prenos čísla, skryté poplatky a pod.) pred podpísaním zmluvy o pripojení, pri používaní spoplatnených webových stránok a aktuálne aj o spoplatnení Skylinku,

- zmluva o pripojení s dodávateľom služby pre používanie hlasových služieb a internetu ako právnom vzťahu, možnosť riešenia neprimeraných podmienok a pod.,

- ochrana spotrebiteľa používajúceho služby operátorov - Zákon o elektronických komunikáciách (č. 351/2011 Z. z.) a Zákon o ochrane spotrebiteľa ( č. 250/2007 Z. z.) o uplatnení reklamácií na SOI, TÚ SR, MS SR

 

Informovať budú:

Ing. Roman Vavro - tlačový hovorca Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Ing. Filip Križko - podpredseda Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu,

Zástupcovia Ministerstva spravodlivosti SR a SOI

 

4. spotrebiteľská tribúna - 3. 10. 2012

Veľká zasadačka, MiÚ Ružinov, Mierová 21

PREVENTÍVNE VYŠETRENIE SIETNICE - 15.00 - 16.00 hod.

RIEŠENIE SPOROV V BYTOVÝCH DOMOCH MEDIÁCIOU – 16:00 – 17.30 hod.

- Vyšetrenie sietnice odborníkmi – oftalmológmi

- Mediácia ako forma riešenia sporu (charakteristika, jej možnosti, opodstatnenie a prínos pre obe strany sporu),

- Použitie mediácie v sporoch medzi vlastníkmi bytov navzájom a v sporoch so správcovskou spoločnosťou

 

Informovať bude:

prof. PhDr. Vladimír Labáth, PhD.

Súčasťou tribúny bude aj ukážka riešenia sporu medzi vlastníkmi bytov a správcovskou spoločnosťou mediáciou.

 

Tlačová konferencia – 11. 10. 2012 o 13:30 hod.

KTO JE ZODPOVEDNÝ A V ČOM SÚ PRÍČINY NESPOKOJNOSTI SO SPRAVOVANÍM BYTOVÝCH DOMOV?

- Zverejnenie výsledkov ankety Spravovanie bytových domov a zaujatie stanovísk k nim odborníkmi

 

 

Vydanie: September 2012