Spoznávali secesnú Bratislavu

Čo vzniklo v Bratislave v období secesie. S tým sa mohli oboznámiť ružinovskí seniori na bezplatných prehliadkach centrom mesta. Sprievodkyňa im prezradila, že z obdobia secesie pochádza nielen Modrý kostolík, ale aj budova gymnázia na Grösslingovej, sídlo poisťovne na Hlavnom námestí a typickými secesnými uličkami sú Štúrova a Tallerova ulica. Poznávacie prehliadky pre seniorov zorganizovala mestská časť Ružinov.

Vydanie: December 2013