Správy

Prihlášky do škôlok

Prihlasovanie detí do škôlok bude vzhľadom na epidemiologickú situáciu aj tentokrát prebiehať elektronicky (online prostredníctvom dotazníka, resp. zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu konkrétneho zariadenia). V prípade, že rodičia nemajú prístup na internet, môžu žiadosť poslať aj poštou.

Žiadosti bude možné podávať v týždni od 3. do 7. mája 2021. Vzhľadom na zmenu zákona budú prednostne prijímané deti, ktoré dovŕšia do 31. 08. 2021 päť rokov a predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné.

 

Nezabúdame

Pred niekoľkými týždňami nás opustil vo veku 98 rokov Ján Magál, ktorý v minulosti pôsobil ako čestný predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Tento výnimočný Ružinovčan v decembri minulého roka získal ocenenie mestskej časti Osobnosť Ružinova.

 

Ponuka práce

Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.

 

Vydanie: Máj 2021