Sputnik znova ožíva, obyvatelia sa odvolali

Po siedmych rokoch sporov vydal Ružinov opäť stavebné povolenie pre bytový dom Sputnik. Developer projektu, Vodohospodárske stavby Malacky, získal na projekt povolenie už v roku 2008. Neskôr ho však po námietkach a žalobe obyvateľov susedných domov zrušil súd. Novostavba ale opäť naberá reálne kontúry.

Na križovatke Ivanskej a Vrakunskej cesty na Sputnikovej ulici pri železničnom priecestí má vyrásť novostavba so siedmimi až deviatimi podlažiami a dvojpodlažnou podzemnou garážou. Ponúkne 93 bytov, 115 parkovacích miest v garáži a 47 na vonkajšom parkovisku. Pozemok je už viac ako 3 roky oplotený, stavebné práce sa však odvtedy pohli len veľmi málo. Z plánovanej výstavby sa investorovi doteraz podarilo vykopať len veľkú jamu. Mestská časť Ružinov stavebníkovi ponúkla pred dvoma rokmi náhradné pozemky na prípadnú zámenu. Investor však túto možnosť zamietol. Obyvatelia Sputnikovej i okolitých ulíc sú od začiatku proti tejto výstavbe. Nepomohla petícia ani námietky, ktoré sa týkali viacerých oblastí. Investor má v rukách stavebné povolenie. „Mestská časť nemohla konať inak. Prvá vec je právoplatné územné rozhodnutie, to bolo vydané ešte v roku 2006. Taktiež záväzné stanoviská hlavného mesta a všetkých dotknutých orgánov, hluková či dopravná štúdia, alebo stanovisko zo životného prostredia boli kladné. Mne je len ľúto, že neexistuje nový stavebný zákon, treba niečo robiť s hlavným mestom a mestskými časťami. Pretože darmo, názor starostu môže byť akýkoľvek, ak mám v rukách kladné záväzné stanoviská všetkých dotknutých orgánov, musím sa riadiť podľa nich,“ zdôvodnil vydanie stavebného povolenia ružinovský starosta Dušan Pekár.

Kto pochybil?

Podľa obyvateľov Sputnikovej a ďalších dvoch susedných ulíc pochybil ružinovský stavebný úrad už pred mnohými rokmi. „ V čase keď sa robilo územné rozhodnutie v roku 2006, magistrát zmenil svoje kladné stanovisko k výstavbe na nesúhlasné záväzné. Stavebný úrad v Ružinove to zmenil len na pripomienku a nezaoberal sa tým ďalej,“ vysvetlila Zlatica Vrábliková, obyvateľka Sputnikovej ulice, ktorá proti výstavbe bojuje od jej začiatku. Obyvatelia majú ťažké srdce aj na Železnice Slovenskej republiky, ktoré Sputniku vydali kladné stanovisko. A to napriek tomu, že novopostavené bytovky by zasahovali do ochranného šesťdesiat metrového pásma. Výstavba pohltí 5tisíc štvorcových metrov zelene, čo je v tejto lokalite neprijateľné. Obyvatelia preto spísali petíciu, v ktorej poukazovali na fakt, že mestská časť predala pozemok ako stavebný napriek tomu, že v návrhu nového územného plánu bol označený ako ochranná a izolačná zeleň. Taktiež poukazujú na nepochopiteľné kladné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, keďže hluková štúdia hovorila jasne. „Prípustné hladiny hluku, ktoré udáva vyhláška ministerstva zdravotníctva sú prekročené. No napriek tomu regionálny úrad vydal povolenie k výstavbe. Čiže ďalšie veľmi rozporuplné rozhodnutie,“ objasnila Zlatica Vrábliková.

Čo ďalej?

Obyvatelia sa nevzdávajú, proti Sputniku bojujú ďalej. Podali odvolanie voči vydanému stavebnému povoleniu a čakajú, čo bude. Výstavba v tejto lokalite sa nepáči ani ružinovským poslancom. „Sputnik sa ma bytostne dotýka. Vedľa tej jamy, ktorá tam momentálne je, som vyrastal od narodenia, doteraz tam bývajú moji rodičia. Čiže ja určite nie som zástancom developerov, bol som aj jeden z iniciátorov petície proti výstavbe na Ostredkoch. Malo by sa s tým už konečne niečo robiť, riešime to aj s aktívnymi obyvateľmi. V tejto chvíli si naozaj netrúfam povedať, ako to dopadne, ale naozaj riešiť to treba. Len sa obávam, že aj v tomto prípade budú obyvatelia ťahať za kratší koniec a ten dom tak žiaľbohu nakoniec vyrastie,“ skonštatoval Martin Patoprstý, poslanec ružinovského miestneho zastupiteľstva. Obyvatelia tak vkladajú nádej do odvolania voči stavebnému povolaniu, hlavne dúfajú, že svoje stanovisko prehodnotí Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Všetko sa tak vyjasní v najbližších týždňoch, kedy bude jasné, či sa stavebník pustí do výstavby alebo jama bude na Sputnikovej naďalej. „Veríme, že sa bude hľadať riešenie, ako túto stavbu zastaviť. Ideálne by samozrejme pre nás bolo, keby mestská časť ponúkla stavebníkovi pozemok na výmenu, s ktorým by súhlasil. A my by sme tu opäť mali zelenú trávnatú plochu, ktorá slúžila na relax a oddych a kde sa hrávali naše deti,“ doplnila Zlatica Vrábliková.

Katarína Kostková

Foto: autorka

Fotogaléria: 
Vydanie: Marec 2016