Srdce na dlani aj pre Ružinov

Bratislava spoznala dobrovoľníkov, ktorí sa najviac pričinili o pomoc iným. Bratislavské dobrovoľnícke centrum na konci minulého roka opäť ocenilo tých, ktorí to najmenej čakajú.

Srdce na dlani je jednou z možností ako upozorniť na výnimočnosť a nenahraditeľnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - ľudí, ktorí venujú svoj čas, schopnosti a vedomosti v prospech iných bez nároku na odmenu. „Srdce na dlani je oceňovanie, ktoré smeruje najmä k zvýšeniu statusu samotného dobrovoľníctva a tiež k jeho rozvoju v Bratislavskom kraji. Sme radi, že sa nám podarilo zorganizovať už jeho druhý ročník a dať do popredia práve týchto skvelých ľudí,“ uviedla Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Centrum tento rok zaevidovalo až 38 podaných nominácií, čo svedčí o tom, že organizácie, ktoré mali možnosť nominovať, si svojich dobrovoľníkov skutočne vážia. „Ja sa každý rok čudujem, koľko perfektných ľudí medzi nami žije, pracuje a pomáha. Dobrovoľníkov v podstate nehľadáme, len oslovujeme organizácie, s ktorými spolupracujeme. Ony samy nám už potom zašlú samotných nominovaných. Víťazov následne vyberá komisia, ktorá má samozrejme veľmi ťažkú úlohu. Pri niektorých príbehoch a nomináciách sa nám veľakrát tisnú do očí slzy. My by sme totiž najradšej ocenili všetkých, ale to, bohužiaľ, nejde,“ doplnila Gabriela Podmaková. Samotné ocenenia vytvoril jeden z najoriginálnejších slovenských súčasných výtvarníkov Erik Binder.

Ocenený Ružinov

Ocenenie Srdce na dlani malo spolu 9 kategórií. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii, dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti, v oblasti zdravotníctva, dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia, v oblasti kultúry, v oblasti vzdelávania, dobrovoľnícky projekt roka, podpora dobrovoľníctva a koordinátor dobrovoľníkov. Špeciálnu príchuť mala kategória Podpora dobrovoľníctva. Tu si ocenenie odniesla mestská časť Ružinov. „Samozrejme, že toto ocenenie poteší. Máme veľmi dobré skúsenosti s dobrovoľníkmi a rozbehnuté viaceré spolupráce. Dobrovoľníkov podporujeme finančne i materiálne. Najdôležitejšie ale je, že práve ľudia žijúci či pracujúci v Ružinove chcú nezištne pomáhať. Veď aj v minulosti si ľudia upratovali okolie svojho domova a nepozerali na vlastníctva pozemkov. Teraz sa to vracia, čo ma teší,“ povedal ružinovský starosta Dušan Pekár, ktorý za mestskú časť prevzal z rúk organizátorov ocenenie Srdce na dlani.

Katarína Kostková

Foto: Marianna Šebová

 

Vydanie: Január - Február 2018