Stalo sa...

Obrovská úspora pri oprave škôl

Pôvodný projekt odhadoval cenu za zatepľovanie základných škôl na Borodáčovej a Drieňovej vo výške viac ako 1,6 milióna eur. Táto položka predstavovala významnú časť tohtoročného ružinovského rozpočtu, ktorý v oblasti vzdelávania počítal s kapitálovými výdavkami vo výške približne 2,6 milióna eur, takže investície do týchto dvoch škôl boli najväčšou časťou. Vďaka tomu, že sa mestskej časti podarilo získať na každú z nich príspevok od Enviromentálneho fondu vo výške 170-tisíc eur a pri úspore, ktorú sa podarilo dosiahnuť vďaka verejnému obstarávaniu prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (tzv. elektronické trhovisko), tak Ružinov ušetril celkovo neuveriteľných takmer 870-tisíc eur!

Podporujeme klimatický štrajk!

Ružinov sa pridal k podpore klimatického štrajku. Uvedomujeme si, že téma globálneho otepľovania zasahuje každého z nás a že ak chceme zachrániť planétu aj pre naše deti, nesmieme tento problém ignorovať.

Kontrola VPS

Už niekoľko týždňov majú všetky kontajnery Ružinovského podniku VPS číslo a GPS lokalizátor. Vďaka tomu ich môže dispečing monitorovať nielen v reálnom čase, ale aj spätne.

Pamiatkári a Prievoz

Pamiatkový úrad vydal rozhodnutie, ktorým vyhlásil ochranné pásmo v okolí prievozského kostola, radnice a hasičskej zbrojnice. Znamená to, že musí byť zachovaný charakter tejto lokality ako aj výhľad na kostol a areál hasičskej zbrojnice a radnice. Hovorí o maximálnej výške stavieb, hustote zástavby, o tom, ako majú vyzerať strechy a pod. A zároveň všetky investičné zámery v tejto lokalite, ako aj nadstavby, prestavby a vstavby, musia najskôr získať súhlas krajského pamiatkového ústavu.

Seniori pripravili premiéru

Ružinovskí seniori – herci Alžbetínskeho naivného divadla – predstavili pred niekoľkými dňami novú hru s názvom „Mladosť nemá vek“, ktorá vznikla na motívy hry Arnošta Goldflama Ředitelská lóže.

Ružinov separuje

Koncom septembra boli na najfrekventovanejšie miesta v Ružinove (napríklad pri Štrkoveckom jazere) umiestnené špeciálne smetné koše aa separovaný odpad. Celkovo ich v prvej fáze bude na území mestskej časti rozmiestnených štrnásť.

 

Vydanie: Október 2019