Stalo sa ...

Rekordný počet voličov

Počet voličov, ktorí chcú využiť svoje volebné právo aj vtedy, ak v deň konania volieb nebudú v mieste svojho trvalého bydliska, každými ďalšími voľbami stúpa. Jedným z rekordov, ktoré sme si mohli pripísať za tohtoročné parlamentné voľby, je počet voličov zo zahraničia. Možnosť voliť poštou využilo len v Ružinove 1200 ľudí, čo je výrazný nárast v porovnaní s necelými päťsto voličmi v uplynulých voľbách.

Pozor na parkovanie

Novela zákona o cestnej premávke, ktorá platí od konca roka, sprísnila podmienky parkovania na chodníkoch. Už nestačí, ak necháte voľného 1,5 metra. Auto môže stáť len na okraji chodníka pri vozovke, aby chodci nemuseli auto obchádzať po ceste. Vozidlá už nemôžu parkovať ani na rozšírených chodníkoch, ktoré vedú k bytovým domom a nie sú označené ako parkovisko. Rovnako nemôžete prejsť autom po chodníku ani k parkovaciemu miestu. Riskovali by ste pokutu 50 eur alebo odtiahnutie.

Osobnosti kraja

Bratislavská župa rozhodla o udelení ocenení osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom pričinili k rozvoju regiónu. Historickou osobnosťou regiónu sa stal in memoriam hokejový brankár Vladimír Dzurilla. Ďalšími ocenenými boli aj tréneri vodných športov Mária a Vojtech Potoční.

 

Vydanie: Marec 2020