Staráme sa o Ružinov: Jesenné upratovanie 2021

Potrebujete sa zbaviť starého nábytku, kobercov, umývadla alebo linolea? Aj tentokrát môžete využiť príležitosť vyhodiť ich do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Lebo tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov. Nie ku stojiskám alebo za garáže.

Sobota 9. október

9:00 – 17:00

OSTREDKY parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, - zástavka autobusov č. 39

ŠTRKOVEC Herlianska ul. pred bývalou Tatra bankou

TRNÁVKA Banšelova ulica - parkovisko pri Autobazáre

 

Sobota 16. október

9:00 – 17:00

PRIEVOZ - Parková ul. - roh /Syslia ul. - Vlčie hrdlo - sídlisko

POŠEŇ parkovisko pred nákupným centrom - Kocka

TRÁVNIKY parkovisko Rezedová - výjazd na Ďatelinovú ulicu

 

Sobota 23. október

9:00 – 17:00

STARÝ RUŽINOV garážové parkovisko - ulica Priekopy

RUŽOVÁ DOLINA parkovisko pred Základnou školou - Ružová dolina 29

NIVY roh ulíc Kvačalova - Koceľova roh ulíc Košická - Oravská - Trenčianska

 

 

ZBER ELEKTROODPADU

Najneskôr do 6.októbra 2021 kontaktujte Miestny úrad – Ružinov. Môžete tak urobiť počas úradných hodín na tel. čísle 02/4828 4454, non-stop e-mailom na zber@ruzinov.sk.

Nahláste druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, nutné je uviesť meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť. Zber si môžete objednať prostredníctvom miestneho úradu ale aj online na www.zberelektroodpadu.sk.

V deň zberu 9. októbra 2021 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu, aby bol pripravený na odvoz. Ak sa nám ho nepodarí prevziať do 14:00 hod, kontaktujte nás do 14:30 hod. na telefónnom čísle 0907 434 303.

Elektrospotrebiče však nevykladajte na ulicu. Predídete tak nepríjemnostiam. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, rozobrať ich, komponenty, ktoré by neboli vhodné do zberne surovín, by mohli len tak odhodiť a vytvoriť tak nelegálne skládky vo vašom okolí. 

 

Vydanie: September 2021