Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva

osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na

VIANOČNÚ VEČERU

24. 12. 2014 o 13:30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 11. 12. 2014 na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého kontaktu. Bližšie informácie: 02/48 284 267, 02/48 28 44 51

Vydanie: November 2014