Starosta MČ Bratislava – Ružinov Dušan Pekár pozýva

osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na VIANOČNÚ VEČERU 24. 12. 2016 o 13:30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 09. 12. 2016 na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého kontaktu.

Bližšie informácie: 02/48 284 285

Vydanie: November 2016