Starostlivosť o zeleň: Kedy je možné vyrúbať strom?

Výruby stromov patria medzi najčastejšie podnety občanov. Pokiaľ nie je zlomený po búrke, prípadne úplne vyschnutý, na každú požiadavku na jeho odstránenie príde minimálne taký istý počet žiadostí o jeho zachovanie. Za akých podmienok je teda možné strom vyrúbať?

Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa sa na sociálnych sieťach objavila fotka s popisom: „Tento veľký strom práve ničia orezávači... treba odstrániť hubu na kmeni pri zemi, aby prežil!!!“. Odpoveď prišla priamo v diskusii – odstránením drevokaznej huby sa strom nevylieči. Bežné dreviny nie sú voči drevokazným hubám odolné, jedinou výnimkou je dub. Z jedného napadnutého stromu sa ochorenie môže šíriť ďalej a napríklad majitelia ovocných sadov veľmi dobre poznajú prípady, kedy jeden takýto strom zničil celú výsadbu.

Na území Ružinova sa nachádza približne 45-tisíc stromov, ktoré postupne prechádzajú dôkladnou pasportizáciou a tá zahŕňa aj dôsledné zmapovanie zdravotného stavu a nastavenie primeraného ošetrenia, resp. návrhu na výrub, v prípade, ak by už nebolo efektívne a strom by mohol ohrozovať zdravie a majetok ľudí. To je aj dôvod, prečo sa najčastejšie stromy odstraňujú. Napriek často opakovanému názoru totiž neplatí, že "zelený strom je zdravý strom" a podobne nebezpečné sú situácie, kedy koreňový systém nemá dostatok priestoru a strom primeranú stabilitu.

S výnimkou situácií, ktoré vyžadujú okamžitý zásah, však musí každému výrubu predchádzať výrubové konanie. Nerieši sa priamo na základe individuálnych žiadostí, postup presne vyplýva zo zákona. Samotné výruby sa vykonávajú v období vegetačného pokoja, od 1. októbra do konca februára, tj. v čase, keď na stromoch nehniezdi vtáctvo. Vždy sa snažíme o čo najskoršiu náhradnú výsadbu, ak je to možné.

Viaceré podnety sa týkajú suchých stromov, ktoré sú orezané „na pahýľ“. Kvôli nedávnej zmene legislatívy sa aj odstraňovanie celkom vyschnutých drevín musí riešiť cez výrubové konanie, čím sa čas predlžuje (ani samotné získanie rozhodnutia o výrubovom konaní totiž neznamená, že je možné odstrániť ho napríklad v auguste). Práve preto sa vykonáva orez tak, aby neboli ohrozené bezpečnosť, zdravie a majetok. Je to však dočasný stav, kým nie je ukončené výrubové konanie.

Postup pri žiadosti o výrub:

1. podanie žiadosti (občania/ firmy/ inštitúcie – odbor životného prostredia príslušnej mestskej časti

2. zverejnenie oznámenia o začatí konania na úradnej tabuli

3. vykonanie obhliadky

4. vydanie rozhodnutia

5. realizácia výrubu

6. zabezpečenie náhradnej výsadby

Aktuálne informácie o jednotlivých konaniach a rozhodnutiach nájdete na webe mestskej časti www.ruzinov.sk. Informácie o dôvodoch výrubu stromu sú vždy umiestňované aj priamo na strom, ktorý má byť odstránený.

 

Vydanie: Február 2023