Stavebný zámer na Ostredkoch zmobilizoval obyvateľov

Pár dní zverejnený zámer firmy Riston s názvom Revitalizácia sídliska Ostredky na internetovom Enviroportáli vyvolal okamžité spustenie petície obyvateľov tohto sídliska. Za niekoľko dní zozbierali takmer 4 tisíc podpisov. Petíciou chcú zabrániť plánovanej výstavbe a výrubu zelene.

Začiatkom decembra sa na webe www.enviroportal.sk objavil zámer „Revitalizácia sídliska Ostredky“. Firma Riston ho podala na ministerstvo životného prostredia v rámci tzv. zisťovacieho konania. V ňom sa zisťuje, či sa stavebný zámer bude posudzovať v rámci EIA, teda posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide o zámer majiteľa veľkej časti pozemkov na Ostredkoch, ktoré pôvodne vlastnila evanjelická cirkev a štát na nich postavil sídlisko. Projekt spočíva vo výstavbe bytových domov, polyfunkčného objektu, námestia, kultúrneho pavilónu, garážových domov, parkovacích miest, nového dopravného riešenia na sídlisku. Počíta však aj s výrubom zelene.

Rýchla petícia

Obyvatelia Ostredkov sa okamžite zmobilizovali. Vytvorili dve web stránky, na ktorých susedov informujú, aké kroky treba podniknúť proti takejto výstavbe. Za niekoľko dní zozbierali pod petíciu približne štyri tisícky podpisov. Vystúpiť prišli aj pred ružinovských poslancov na decembrové miestne zastupiteľstvo. „Sme najzelenšie sídlisko, chcú nám znehodnotiť prostredie na desať rokov, nič iné netreba pri revitalizácii len zbúrať staré záchody a dať nový asfalt. Aby sme nedopadli ako jama na mieste bytového domu Sputnik,“ predniesla pred poslancami iniciátorka petície Viera Hlavenková. „Verím, že projekt sa veľmi rýchlo zastaví a nebude žiadne stretnutie s investorom. Žiadame zmeniť územný plán na zeleň a žiadame územný plán zóny,“ vystúpil ďalší z obyvateľov Martin Patoprstý.

Rušno na zastupiteľstve

Investor totiž plánoval stretnutie s obyvateľmi, aby im projekt predstavil a diskutoval s nimi o návrhu pre Ostredky. Jeho zverejnenie na Enviroportáli však všetko predbehlo a spustilo vlnu negatívnych reakcií. Plánovaný postup prišiel ľuďom na zastupiteľstvo vysvetliť aj zástupca firmy Riston Roman Lukáč. Ľudia ho však počúvať nechceli. Argumentovali zahustením sídliska, úbytkom zelene, zhoršením dopravnej situácie a podľa nich nepotrebujú ani nové parkovacie miesta. Na stranu obyvateľov sa postavili aj ružinovskí poslanci. „Príďte vystúpiť aj na mestské zastupiteľstvo,“ nabádal ľudí poslanec Robert Müller (Most-Híd). „Navrhujem, aby sa začal obstarávať územný plán zóny na Ostredkoch,“ vystúpil poslanec Peter Hrapko (Smer-SD). „Je otázka, či máme ísť robiť územný plán zóny, pretože keď územný plán mesta tu umožňuje stavať, územný plán zóny nezabráni výstavbe,“ rozvinul debatu zástupca starostu Ján Buocik (SDKÚ-DS). Problémom totiž je hlavne to, že územný plán mesta nedefinuje existujúcu zelenú plochu popri ulici V. Clementisa, o ktorú sa ľudia boja, ako zeleň. Preto sa následne poslanci za Ostredky J. Buocik, R. Müller a E. Ižová stretli s obyvateľmi, aby navrhhli ďalší postup. Zastupiteľstvo schválilo uznesenie, v ktorom žiadajú mestskú časť Ružinov, aby začala obstarávať územný plán zóny v tej časti Ostredkov, ktorej sa týka projekt revitalizácie. „Primátora Ftáčnika sme zároveň požiadali, aby mesto urýchlene začalo obstarávať zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy, ktoré sa týkajú Ostredkov,“ informoval starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) o ďalšom kroku ružinovskej samosprávy. S rovnakou požiadavkou vystúpili aj obyvatelia na decembrovom mestskom zastupiteľstve. Ružinov totiž už dávnejšie zaslal na magistrát 20 podnetov na zmeny v územnom pláne mesta. Medzi nimi sú aj tri, ktoré sa týkajú Ostredkov. Jeden z nich je zadefinovať v územnom pláne Bratislavy zeleň pozdĺž ulice Vl. Clementisa. Práve do tohto priestoru by totiž mali zasahovať dostavby k bytovým domom na Mesačnej. Primátor Ftáčnik (nezávislý, s podporou Smeru-SD) prisľúbil, že na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa budú zaoberať zmenami a doplnkami územného plánu Bratislavy, ktoré sa týkajú práve Ostredkov.

Miroslava Štrosová

Foto: autorka, Vizualizácia: www.enviroportal.sk

Fotogaléria: 
Vydanie: Január - Február 2014