Sto rokov Rakúska na Paneurópskej vysokej škole

Paneurópska vysoká škola začala od tohto akademického roka s pravidelnými diskusiami s významnými osobnosťami politiky. Prof. Dr. Heinz Fischer, bývalý rakúsky prezident, bol prvým vzácnym hosťom.

Rakúsko sa pripravuje na výročie svojej storočnice a práve v tejto téme sa niesla prednáška bývalého prezidenta. Sála bola zaplnená do posledného miesta a študenti tak mali možnosť sa priamo porozprávať s osobnosťou, ktorá v politike niečo znamená. Prof. Dr. Heinz Fischer sa narodil 9. októbra 1938 v Grazi. Titul doktora práv získal na Viedenskej univerzite, neskôr pôsobil na univerzitách v Innsbrucku aj vo Viedni. V rokoch 1983-1987 zastával post rakúskeho ministra pre vedu a výskum a od roku 1990 do 2002 pôsobil ako predseda rakúskeho parlamentu. Prezidentom Rakúskej republiky bol od roku 2004 do roku 2016. „Rakúsko sa pripravuje na svoju storočnicu. Je to dôležitá časť našej histórie a z histórie sa môžeme len a len učiť. Nie len Rakúsko, ale všetci,” uviedol Dr. Heinz Fischer na tému diskusie. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie, kládli trefné otázky, aj keď niektoré boli príliš „politicky chúlostivé”. Bývalý prezident Fisher si poradil, ako správny politik, odpovedal na ne diplomaticky. Aktivita študentov pri takýchto diskusiách je vždy otázkou, nikto nevie predpokladať ako dopadne. Takáto chuť po informáciách pozitívne prekvapila aj rektora Paneurópskej vysokej školy Dr.h.c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD.: „Mal som veľkú obavu z diskusii a poprosil som kolegov, aby si pripravili zopár otázok, keby študenti zlyhali. Ale nemuseli ich vôbec použiť. Dokonca ani ja som sa nedostal k svojim dvom otázkam, ktoré som mal pre Dr. Fishera pripravené.“ Diskusia bola podľa bývalého rakúskeho prezidenta prof. Dr. Fischera veľmi objektívna a dobra: „Od bývalého premiéra Rakúska som sa naučil, že neexistujú nemožné otázky, existujú len nemožné odpovede.” Škola otvorila od nového akademického roka študijný program diplomacia a medzinárodné vzťahy. Práve pre týchto študentov sú určené diskusie, ktoré im pomôžu utvárať si vlastný názor. V októbri na pôde školy vystúpil významný slovenský diplomat a politik Maroš Šefčovič. Prednáška podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za Energetickú úniu niesla názov Budúcnosť Európy.

Marianna Podlucká

Foto: PEVŠ

 

Vydanie: November 2017