Stredisko environmentálnej výchovy Bratislava - Ružinov ponúka

denný letný fotografický tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov

Termín: 6. – 10. júla 2015, 17. – 21. augusta 2015

Miesto: Základná škola Borodáčova 2

Program: 7.45 – 8.30 príchod detí do tábora, 8.30 – 12.00 výlety do prírody v blízkom okolí - fotografovanie v teréne (krajina, architektúra, štruktúra... ) príp. v interiéri podľa počasia, 12.00 – 13.00 – obed, oddych, 13.00 – 16.00 – úprava fotografií v počítačovom programe, retušovanie, tvorba foto prezentácií, príprava a inštalácia záverečnej výstavy fotografií, spoločenské a pohybové hry v interiéri aj exteriéri, 16.00 – 16.30 odchod detí z tábora

Lektor: Juraj Sadílek. Cena: 75 € (v cene: obedy, odborný lektor, pedagogický dozor, tlač fotografií, pitný režim) Prihlášky: 0905 578 460, sadilekova@gmail.com

 

Vydanie: Júl - August 2015