Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade:

2. 11. 2016 16:30 - 17:30

Mgr. Martin Ferák

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Trávniky

 

9. 11. 2016 16:30 - 17:30

Ing. Peter Hrapko

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Pošeň

 

16. 11. 2016 16:30 -

17:30

JUDr. Martin Vojtašovič

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Prievoz

 

23. 11. 2016 16:30 - 17:30

Ing. arch. Lucia Štasselová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Štrkovec

 

30. 11. 2016 16:30 - 17:30

Ing. Martin Patoprstý

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Ostredky

Vydanie: November 2016