Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade

2.9. o 16:30-17:30 Ing. Vladimír Sloboda

(VO Trnávka) - MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

9.9. o 16:30-17:30 Ing. Anna Reinerová

(VO Nivy) – MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

16.9. o 16:30-17:30 Mgr. Jozef Matúšek

(VO Starý Ružinov) - MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

23.9. o 16:30-17:30 Mgr. Attila Horváth

(VO Ružová dolina) - MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

30.9. o 16:30-17:30 Mgr. Martin Ferák

(VO Trávniky) - MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2

Poslanecké stretnutia vo volebnom obvode

17.9. o 17:00-20:00 Ing. Martin Patoprstý

(VO Ostredky) - Reštaurácia a Bar Planétka, Drieňová 37

Dr. Pavol Jusko

(VO Ostredky) - 1. a 3. Štvrtok v mesiaci 16:00-16:30 SIC Zimná 1, 2. a 4. štvrtok v mesiaci 16:00-16:30 ZŠ Ostredková

Vydanie: September 2015