STRETNUTIE SO STAROSTOM

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

DUŠANOM PEKÁROM

 

11. septembra 2012

16:00-18:00 hod.

Jedáleň Vietnamská 13

 

Každý je vítaný

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

POSLANECKÉ STREDY

Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami.

K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21

každú stredu od 15:30 do 16:30

v zasadačke B2 na prízemí.

 

12. september 2012 Ing. Peter Hrapko (volebný obvod Pošeň)

19. september 2012 Ing. Ján Junas (volebný obvod Prievoz)

26. september 2012 Ing. Katarína Otčenášová (volebný obvod Štrkovec)

3. október 2012 Robert Müller (volebný obvod Ostredky)

Termíny nájdete aj na www.ruzinov.sk

Vydanie: September 2012