STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnutie so starostom Ružinova býva spravidla každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov.

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove

4. OKTÓBER od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

 

Vydanie: Október 2016