STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

5. november 2013, 16:00-18:00 hod.

Jedáleň ZŠ Mierová 46

Každý je vítaný.

Vydanie: November 2013