Stretnutie so starostom Ružinova a poslanecké stredy

Stretnutie so starostom Ružinova

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove

5. SEPTEMBRA

od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

 

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade:

6. 9. 2017 16:30 - 17:30

Mgr. Igor Adamec

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Pošeň

 

13. 9. 2017 16:30 - 17:30

PaedDr. Mária Barancová

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Prievoz

 

20. 9. 2017 16:30 - 17:30

Bc. Radovan Bajer

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Š trkovec

 

27. 9. 2017 16:30 - 17:30

Mgr. Martin Lazík

MiÚ Ružinov, Mierová 21,

prízemie B2

Ostredky

Vydanie: Júl - August 2017