Štrkovec o krok bližšie k uzávere

Štrkovec sa tak skoro meniť nebude. Ružinov vydal územné rozhodnutie o stavebnej uzávere v tejto lokalite. Nové developerské projekty v okolí jazera tak budú mať stopku maximálne na 5 rokov. Po Ostredkoch a zóne Bajkalská – roh je to v poradí tretia stavebná uzávera v Ružinove.

Mestská časť začala konanie o vyhlásení uzávery už pred 3 rokmi. Tieto plány sa nepáčili Firme Športreal Invest, ktorá je vlastníkom hotela Junior a má zámer ho prestavať. Proti bola aj ďalšia developerská spoločnosť Urbicom. Tá pri jazere pripravuje projekt Monte Verde. Obe plánované výstavby sa stretli s odporom obyvateľov.

Územie Štrkoveckého jazera, pre ktoré Ružinov vydal územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, je ohraničené Drieňovou, Bajkalskou, Ružinovskou, Sabinovskou, Svidníckou a Stropkovskou ulicou. Celková výmera tejto plochy je 149 131 štvorcových metrov. „Stavebná uzávera je spôsobom ako ochrániť túto lokalitu pred ďalšou výstavbou, kým nebudeme mať jej presnejšiu reguláciou formou územného plánu zóny, ktorý obstarávame. Bol to dlhý proces, som rád, že to nakoniec vyzerá tak, že sa nám podarí na Štrkovci vyhlásiť stavebnú uzáveru,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár. Stále ešte plynie lehota na odvolanie voči tejto uzávere. V princípe platí, že stavebnou uzáverou sa pozastaví výstavba v danej lokalite po dobu schválenia územného plánu zóny, maximálne na 5 rokov. Stavebná uzávera ale nebude znamenať, že si Ružinovčania v danej lokalite nebudú môcť napríklad zaskliť balkón, zatepliť bytovku, vykonať bežné udržiavacie práce či zrealizovať drobnú stavbu. V územnom rozhodnutí o stavebnej uzávere je presne špecifikované, ktorých prípadov sa netýka.

Črtá sa územný plán

Platnosť stavebnej uzávery môže skončiť aj skôr, ale to len v prípade schválenia územného plánu zóny Štrkovecké jazero a vyhlásenia jeho záväznej časti všeobecným záväzným nariadením. Spracovateľom územného plánu v tejto lokalite je architekt Branislav Kaliský, ktorý už pred vyše dvoma rokmi predstavil návrh na novú podobu Štrkovca. „Štrkovec je mestské jazero, čiže v tejto lokalite by mali ostať tie funkcie, čo doteraz. Hotel, prechodné ubytovanie, Areál Hier Radosť a tieto funkcie by sa mali ešte posilniť a rozšíriť. Vyhliadkové móla, parky, plážové aktivity, nárast zelene, parkové úpravy, detské ihriská, amfiteáter, petangové ihriská, ale aj parkoviská a kaviarne. To sú moje predstavy, ku ktorým sa bude mať možnosť vyjadriť aj verejnosť. V novembri budú hotové návrhy. Máme teraz pokoj a čas sa o nich rozprávať, prípadne ich spoločne meniť, keďže uzávera je vyhlásená na 5 rokov,“ predstavil zámer Branislav Kaliský. Zároveň dodal, že jeho cieľom je čím skôr vyhlásiť stavebnú uzáveru aj v lokalite Líščie Nivy – Palkovičova. Mestská časť Ružinov má momentálne okrem Štrkovca schválené stavebné uzávery na Ostredkoch a v zóne Bajkalská – Roh. Zároveň má schválené 2 územné plány zón. Na Trnávke v oblasti Krajná – Bočná a druhým je Trnávka – stred, kde samospráva aktuálne obstaráva zmeny a doplnky. Dôvodom je pridanie funkcií do územia, v ktorom sa nachádza Spoločenský dom Bulharská. Ružinov okrem toho celkovo obstaráva 7 územných plánov zón.

Budúcnosť Areálu Hier Radosť nejasná

K lokalite Štrkoveckého jazera patrí aj oblasť, ktorá sa ťahá pozdĺž Bajkalskej ulice - Areál hier Radosť. Ten bol Ružinovu zverený do správy v roku 1991 hlavným mestom. Išlo však len o objekty, nie o pozemky, ktoré boli vlastníctvom štátu zastúpeným Okresným úradom Bratislava. Odvtedy ružinovská samospráva areál zrekonštruovala, postavila tu letný amfiteáter. Od roku 1999 do roku 2006 mala mestská časť na pozemky nájomnú zmluvu a za užívanie pozemkov štátu platila. Od roku 2006 Ružinov viackrát žiadal o predĺženie nájmu na pozemky v Areáli hier Radosť. To však zo strany štátu zostalo bez odozvy a samospráva prestala platiť – nájomná zmluva skončila a štát peniaze od samosprávy nechcel. Situácia sa skomplikovala v roku 2015, po deviatich rokoch bezplatného užívania areálu mala mestská časť za pozemky pod ním platiť. A to spätne za obdobie od júla 2013 do konca júna 2015. Išlo o sumu takmer 80-tisíc eur za vyše 13-tisíc metrov štvorcových. Od apríla minulého roku patria predmetné pozemky Ministerstvu vnútra. Ružinov má záujem o ich majetkové usporiadanie, keďže v momentálnej situácii nemôže areál plnohodnotne a ani komerčne využívať. V minulosti už padol návrh na adekvátnu zámenu pozemkov. Mestská časť ale nedisponuje žiadnym vhodným pozemkom. Začala tak rokovať s hlavným mestom, ktoré je de facto majiteľom areálu, aby ministerstvu ponúkol vhodný pozemok. Mesto by tak získalo pozemky pod Areálom hier Radosť, zverilo ich mestskej časti a ministerstvo by nadobudlo pozemky niekde inde. „Hlavnému mestu záleží na fungovaní najväčšieho ihriska v Bratislave. Areál hier Radosť je však v správe mestskej časti Ružinov. Hlavné mesto mrzí, že situácia s areálom na Štrkovci je z roka na rok horšia, a je pripravené rokovať s ako s vlastníkom pozemkov, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, ako aj s MČ Ružinov,“ uviedla Zuzana Onufer, hovorkyňa Bratislavy. Podľa našich informácií už prvé rokovania medzi mestom a ministerstvom prebehli. Ministerstvo sa výmene pozemku nebráni, všetko ale záleží na ponuke, ktorú dostane od mesta.

Katarína Kostková

vizualizácia: Ateliér A1 Respect

 

Vydanie: November 2017