Súťaž Ružinovská ekologická fotografia je tu opäť

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje 12. ročník Ružinovskej ekologickej fotografie. Ide o súťaž zameranú na dokumentárnu fotografiu. Uzávierka posielania snímok je 20. októbra 2017.

Témami súťaže sú životné prostredie v Bratislave a jej okolí, vzťah obyvateľov k verejnému priestoru a súčasná podoba mesta a jeho okolia. Fanúšikovia fotografovania môžu súťažiť v troch kategóriách – deti do 16 rokov, mládež od 16 do 21 rokov, dospelí nad 21 rokov. V každej kategórii budú udelené ceny podľa odporúčania odbornej poroty. Osobitnú cenu získa najlepšia fotografia zobrazujúca prostredie Ružinova. Prihlásiť je možné maximálne tri fotografie alebo jednu kolekciu maximálne piatich fotografií, môžu byť farebné aj čiernobiele minimálneho formátu 24 x 18 cm. Práce treba doručiť do 20. októbra 2017 do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21 s označením Referát životného prostredia - REF 2017, alebo zaslať elektronicky vo formáte JPG, v rozlíšení min. 200 DPI na adresu ref.ruzinov@gmail.com. Každá snímka musí obsahovať názov fotografie, meno a priezvisko, vek, adresu. Najlepšie práce autorov budú ocenené cenami na vernisáži a sprístupnené verejnosti v priestoroch OC Eurovea. Organizátori si vyhradzujú právo bezplatného použitia fotografií pre vlastné propagačné účely (so zachovaním autorstva fotografie). Informácie o súťaži: ref.ruzinov@gmail.com alebo 0905/578 460. (red)

 

Vydanie: September 2017