Ťažké dedičstvo minulosti

O výstavbe, ktorá dnes v Ružinove prebieha, sa často rozhodlo už pred rokmi

V žiadnej inej mestskej časti sa nestavia tak intenzívne ako dnes v Ružinove. Najväčšie developerské projekty, ako Eurovea, Nuppu či Nové Nivy, prinášajú tisíce nových bytov. Obyvateľom však najviac vadia tie stavby, ktoré ich pripravujú o zeleň, parkoviská, a zahusťujú už existujúce sídliská. Medzi najväčšie stavby, ktoré v Ružinove čoskoro pribudnú, patria napríklad pokračovanie Eurovea, projekt Ovocné sady pri letisku alebo Zwirn na Nivách. O územné rozhodnutie už požiadal aj developer Apollo biznis centra.

Budúcnosť Hirošimy

Dobrou správou azda je to, že na lepšie časy svitá ružinovskej Hirošime. Nový majiteľ už začal s čistením tohto priestoru. Jeho ďalšie plány zatiaľ nepoznáme, požiadavka starostu Martina Chrena však bola jednoznačná - architektonicka súťaž a to, aby nové budovy neboli vyššie, než okolitá zástavba. „Územie Hirošimy je najcennejším centrom Ružinova. Nechceme tam žiadne nové Retro či Central,“ hovorí starosta.

Električky, parkovacie domy a cyklotrasy

Mestská časť spolu s magistrátom intenzívne pracujú aj na riešeniach dopravy. Veľkou témou pravidelných rokovaní je výstavba nových električkových tratí v Ružinove či cyklotrás. Nová cyklotrasa by mala tento rok pribudnúť medzi Ružinovom a Vrakuňou, aj na ulici Ivana Horvátha. Pripravuje sa obnova celej ružinovskej električkovej trate a aj projekt predĺženia električky na Súhvezdnú ulicu, kde by pri dnešnej konečnej autobusu 39 mala vzniknúť nová vlaková zastávka. Ružinov skúma aj miesta na výstavbu parkovacích domov, ale tak, aby neprekážali obyvateľom. Väčšina kontroverzných stavieb v Ružinove má svoje korene v ďalekej minulosti. Často sa stavia na pozemkoch, ktoré predtým vlastnil štát alebo mesto. Takto na Ostredkoch vzniká novostavba Sputnik na pozemku, za ktorého predaj hlasoval aj bývalý starosta. Podobne sa do rúk developerov dostal pozemok pod jednou z najkontroverznejších stavieb – pod parkoviskom na Hraničnej ulici v Prievoze. Predali ho mestskí poslanci pred viac ako desiatimi rokmi.

 

Najkontroverznejšie stavby v Ružinove

Medzi ružinovskými developerskými projektmi, o ktorých sa najviac hovorí alebo vyvolali najväčšiu nevôľu verejnosti, sú napríklad tieto:

Prima Park II

Developerská spoločnosť Cresco Ružinov plánuje výstavbu 8 poschodového domu s takmer 90 bytmi na parkovisku vedľa bývalej budovy banky na Jašíkovej ulici. Proti výstavbe tohto domu obyvatelia zozbierali petíciu s viac ako tritisíc podpismi. Projekt má, žiaľ, viacnásobne potvrdené súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta, ktorého platnosť už potvrdil aj nový primátor Matúš Vallo. Práve poslanci z jeho tímu, Jana Poláčiková a Peter Herceg, najaktívnejšie namietajú túto stavbu. Spoločne so starostom sa už stali aj predmetom hnevu developera, ktorý ich napadol na prokuratúre a vyhráža sa im ďalšími právnymi krokmi. Tvrdia, že projektu chýba viacero posudkov, napríklad posúdenie dopravného vplyvu na Jašíkovu ulicu alebo výrubové povolenie. Spis sa aktuálne nachádza na okresnej prokuratúre. Developer sa už snaží obísť ružinovský stavebný úrad a požiadal okresný úrad, ako nadriadený orgán, aby vydal územné rozhodnutie namiesto neho.

Bytový dom Hraničná

Spoločnosť Supreme development sa stala majiteľom pozemku pod parkoviskom na konci Hraničnej ulice. Hoci bolo vybudované ako súčasť priľahlých domov v 70-tych rokoch, mestskí poslanci odpredali pozemok pod ním súkromnému developerovi. Súhlasné stanovisko napriek nesúhlasu mestskej časti a petícií podpísanej viac ako 4500 obyvateľmi vydal ešte primátor Milan Ftáčnik. Okresný úrad v januári napomenul Ružinov, aby nerobil prieťahy v konaní. Aj v tomto prípade už dal developer podanie na prokuratúru a domáha sa vydania územného rozhodnutia. Podľa názorov z miestneho úradu však nie je jasné, či môže stavať na pozemku, na ktorom už stojí iná stavba – parkovisko – ktorá by mala byť stále vo vlastníctve hlavného mesta. Starosta Chren preto požiadal primátora Matúša Valla, aby hlavné mesto zasiahlo a zastavilo výstavbu, alebo podalo na súd určovaciu žalobu, ktorá potvrdí jeho vlastníctvo stavby parkoviska.

Century Residence

Štyri bytové domy s výškou 34, 21 a 2 x 8 podlaží vyrastú v zahustenej lokalite pri Jégého ulici. Projekt pod názvom „Nová Cvernovka – Century Residence“ odkúpila developerská spoločnosť Finep, ktorá stavala napríklad aj bytové domy známe pod menom Jégého alej. Projekt má územné rozhodnutie platné už od roku 2008, a ak pozitívne dopadne jeho prehodnotenie v rámci zisťovacieho procesu EIA, jeho výstavbe sa už nebude dať zabrániť. V projekte vznikne približne 500 menších bytov a dopravne bude napojený priamo z Trnavského mýta.

 

Územné plány zón a stavebné uzávery v ohrození metodickým usmernením ministerstva
Azda najhoršou je správa z konca minulého roka. Ministerstvo dopravy vydalo usmernenie, na základe ktorého hrozí, že budú zrušené obstarávania niekoľkých územných plánov zón a stavebných uzáver v celom meste. Opiera sa o rozsudok súdu, podľa ktorého mestské časti nemôžu robiť územné plány zón v lokalitách, ktoré nie sú presne vymedzené vo veľkom územnom pláne mesta. V Ružinove sú tým ohrozené územné plány na Štrkovci, Pošni, Ostredkoch aj v Prievoze. „Museli sme dočasne spomaliť naše práce na týchto územných plánoch zón. Veľmi intenzívne komunikujeme s našimi poslancami, ktorí sa o túto tému zaujímajú, aj s novým primátorom, ktorý urgentne pripravuje zmenu územného plánu mesta, v ktorom naše zóny presne vymedzí, a tým odpadne výhrada ministerstva", opísal boj za územné plány zón v Ružinove starosta Chren.

 

Takto prebieha povoľovanie stavieb

Vydanie povolenia na výstavbu trvá celé mesiace. V rôznych fázach sa do neho môžu zapojiť aj občania a pripomienkovať či namietať ho. Platí, že čím skôr, tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je už do veľkej miery technická záležitosť a zastaviť stavbu v procese jeho vydávania je takmer nemožné.

1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a okresné úrady posudzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do tohto procesu sa môže zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj nedovolenie stavby, alebo stanovenie prísnych podmienok pre ňu.

2. Vydanie záväzného stanoviska – Osvedčenie o súlade navrhovanej stavby s územným plánom vydáva primátor hlavného mesta. Ak dá kladné stanovisko, jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a osvedčí tým, že stavba je v súlade s územným plánom. Preskúmať by predtým mal nielen jej veľkosť, ale aj vplyv na dopravu a celé územie.

3.Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie dáva developerovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného konania môžu byť obyvatelia dotknutí výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účastníkmi posudzovania EIA. Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhodnutia je súhlas primátora – kladné záväzné stanovisko.

4. Vydanie stavebného povolenia – V stavebnom konaní už stavebný úrad zväčša posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu v tejto fáze procesu je už len minimálna.

5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli splnené všetky normy, zákony a požiadavky, aby bolo stavbu možné začať užívať.

 

 

Vydanie: Máj 2019