Téma mesiaca: Astronomická: Predtým a potom

Počas uplynulých týždňov sa veľa hovorilo o situácii v kolónii na Astronomickej ulici. Presun drogových dílerov z Pentagonu do tejto časti Ružinova znamenal, že sa za nimi presunuli aj ich klienti. Ako to na tomto mieste vyzeralo predtým a ako po vyčistení a odstránení náletových drevín? Je v Ružinove viac podobných lokalít? A v koho kompetencii je práca s ľuďmi bez domova?

Agendu pomoci ohrozeným skupinám má v Bratislave na starosť hlavné mesto. Dôvod je jednoduchý. Ľudia bez domova sa často presúvajú medzi mestskými časťami a značné množstvo z nich sem prišlo z iných miest. Komunitný plán hlavného mesta na roky 2023-2030, ktorý vychádza zo sčítania tejto skupiny ľudí v roku 2016 (nový prieskum sa robil koncom roka 2023), uvádza, že v meste bolo 2064 ľudí bez domova a najviac z nich, takmer 20 percent, sa nachádzalo v Ružinove. Astronomická je len jednou z takýchto lokalít.

Presun z Pentagonu

Ľudia bez domova sa v lokalite na Astronomickej ulici nachádzajú už viac ako 15 rokov, ale ešte donedávna tu nevznikali väčšie problémy. Situácia však vyeskalovala potom, ako sa sem presunuli drogoví díleri z Pentagonu a nasledovali ich klienti. Približne v prvej polovici roku 2023 sa tak začali množiť sťažnosti obyvateľov z priľahlých sídlisk na zvýšenú mieru kriminality a výskytu použitých injekčných striekačiek. Situáciu súvisiacu s predajom drog a krádežami riešila štátna aj mestská polícia.

Ľudia bez domova vs. díleri

Mestská časť poskytla tamojším obyvateľom základné sociálne poradenstvo vrátane informácií o tom, kde sú k dispozícii dostupné nízkoprahové služby, pracovníci sociálneho odboru zároveň prešetrovali pomery osôb v nepriaznivej sociálnej situácii (v akých podmienkach žijú, ako na tom sú, aké majú vlastné možnosti a aký typ dostupnej pomoci by bol pre nich najvhodnejší) a informovanie obyvateľov lokality s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Ružinov o možnosti požiadať o dávku v náhlej, príp. hmotnej núdzi.

Starej mame s vnučkou zabezpečila mestská časť ubytovanie a škôlku. Tehotná žena, ktorá sa v tejto lokalite tiežnachádzala, pomoc odmietla, pretože podľa jej vlastných slov „býva u svojej matky“. Ostatným bolo poskytnuté poradenstvo o možnostiach, vrátane nízkoprahových ubytovní, ktoré však majú presne stanovené podmienky, za akých klientov prijímajú (bez konzumácie návykových látok a pod.).

Napriek tomu, že značná časť ľudí, ktorí sa tu nachádzali, po vyčistení priestranstva miesto opustila, nešlo o presun osôb mimo územia. Mestská časť nemá právomoc nikoho presúvať na iné miesto. Odstránenie náletových drevín spôsobilo len to, že došlo k spontánnemu odchodu ľudí, ktorí obchodovali s návykovými látkami.

Nocľahárne, strava a hygiena

V nepriaznivej životnej situácii môžu niektorí obyvatelia a obyvateľky potrebovať pomoc formou krátkodobého ubytovania alebo prenocovania pre ľudí v bytovej núdzi. Ide o nocľahárne, útulky a sociálne ubytovne. Tieto „kamenné“ služby bývajú spojené s poskytovaním sociálneho poradenstva, prípadne poskytnutím stravy, nevyhnutného ošatenia a sprístupnením osobnej hygieny. Hlavné mesto v súčasnosti takéto služby neposkytuje, poskytujú ich však mimovládne organizácie, ktoré mesto finančne podporuje. Ich zoznam je dostupný na webe www.bratislava.sk (sociálne služby a bývanie).

Píšete nám

Sociálni pracovníci ľuďom bez domova prioritne poskytujú základné sociálne poradenstvo, teda aj informácie o tom, kde môžu prespať, kde sa vydáva jedlo, kde sa môžu osprchovať. Nemôžu však nikoho prinútiť využiť tieto služby. Realitou mesta sú preto väčšie či menšie skupinky, často pod vplyvom omamných látok, ktoré vidíte nielen pod mostami alebo v záhradkárskych osadách, ale často aj ako sa stretávajú a prespávajú v rôznych bytoch. Toto je len časť správ spomedzi tých, ktoré prichádzajú na adresu redakcie Ružinovského Echa alebo miestneho úradu a ktoré sa týkajú aj ďalších lokalít.

„Čo robíte proti drogovým gangom, ktoré zaplavili Štrkovec? Nikoho sa neboja a ničoho sa neštítia. Aj u nás na ulici máme podobnú tlupu. ... Poškodzujú spoločný majetok, vláčia do bytu ľudí pod vplyvom rôznych návykových látok a smejú sa nám všetkým do tváre. Čo s tým urobíte?“

„Radi by sme vás požiadali o orez stromu pred našim bytovým domov, kde sa pravidelne stretávajú rôzne pochybné existencie. Byt, ktorý je v jeho priamom susedstve bol niekoľkokrát vykradnutý a nepomáhajú ani výjazdy polície.“ Alebo... „Areál je otvorený, prístupný z viacerých strán. Začal školský rok, deti chodia okolo samé zo školy.“ Na ďalšej strane nájdete kontakty na inštitúcie a organizácie, ktoré pomôžu vám aj ľuďom v núdzi.

 

Vydanie: Marec 2024