Termín prihlášok, vzniká mládežnícky parlament

Máte od 15 do 30 rokov? Ste Ružinovčania? Zaujíma vás ako funguje samospráva a chceli by ste pomôcť pri riešení situácií, ktoré si zaslúžia pozornosť ľudí aj mestskej časti? Pošlite do 30. novembra vyplnený formulár a motivačný list a možno práve vy sa stanete členom Ružinovského mládežníckeho parlamentu.

Podľa posledného sčítania obyvateľov žije v našej mestskej časti 9 510 ľudí od 15 do 30 rokov, a stovky ďalších tu študujú na stredných a vysokých školách. Úlohou Ružinovského mládežníckeho parlamentu bude prinášať do formulovania politík perspektívu tejto cieľovej skupiny. Fungovať bude ako poradný orgán miestneho zastupiteľstva a starostu, podobne ako je to v prípade seniorov.

ňČlenmi mládežníckeho parlamentu sa môžu stať mladí ľudia od 15 do 30 rokov, ktorí majú v mestskej časti trvalý pobyt alebo sa aktívne zapájajú do činnosti na jej území. Záujemcovia o členstvo môžu doručiť vyplnený registračný formulár spolu s motivačným listom do štvrtka 30. novembra 2023 na adresu Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Komisia školstva, kultúry a športu, Mierová 21, 827 05 Bratislava s označením: Ružinovský mládežnícky parlament / Neotvárať, resp. e-mailom na mladeznicky_parlament@ruzinov.sk.

Formulár bude dostupný na webe mestskej časti a na základe predložených dokumentov vyberie komisia uchádzačov, ktorých pozve do druhého kola – na osobný pohovor a z nich vyberie 15, ktorí sa stanú prvými členmi Ružinovského mládežníckeho parlamentu.

Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: November 2023