TRANSPARENTNEJŠÍ RUŽINOV: ČO CHYSTÁME NAJBLIŽŠIE?

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Počas nasledujúcich mesiacov pribudnú na stránke mestskej časti podrobnejšie informácie o fungovaní úradu, jednotlivých organizácií, ale lepšie spoznáte aj pozadie jednotlivých volených zástupcov.

Prvými novinkami, ktoré budú zverejnené na webe mestskej časti ešte pred Vianocami, budú životopisy poslancov, členov predstavenstiev, dozorných rád a riaditeľov organizácií, ktoré budú dokresľovať profesionálny rámec jednotlivých volených a menovaných predstaviteľov. Poslanci zároveň súhlasili aj s tým, aby miestny úrad zverejňoval informácie o tom, aké príjmy majú zo zdrojov mestskej časti, tj. napr. za sobášenie, alebo za členstvo v jednotlivých orgánoch, kde zastupujú mestskú časť. V ďalšej fáze budú na jedno miesto na webe mestskej časti sústredené zmluvy, zápisnice, výročné správy, poradovníky a iné relevantné dokumenty, a to všetko v podobe, ktorá umožní čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie vyhľadávanie.

Chránime vás

Počas posledného roka sa v rámci agendy vedenia úradu objavilo niekoľko mimoriadne citlivých situácií, kedy sa občania buď báli, že bude prezradená ich totožnosť alebo že ich podnet bude zametený pod koberec.

Práve pre tieto situácie, kedy sa ľudia boja riešiť niektoré situácie osobne, bola pred niekoľkými mesiacmi zriadená e-mailová adresa pomoc@ruzinov.sk. Identita oznamovateľa je v nej chránená presne podľa jeho požiadaviek, presne viete, s kým komunikujete a aký je nasledovný postup.

Táto adresa nenahrádza podnety@ruzinov.sk, v rámci ktorej sa riešia požiadavky a otázky, ktoré súvisia s agendou úradu.

 

Vydanie: November 2019