Tri nové domčeky z grantov na detských ihriskách

Na detských ihriskách Martinčekova, Kozmonautická a Kašmírska pribudli tri detské drevené domčeky.

Projekt občianskeho združenia HK 500 NIVY o.z. „Namaľuj si domček“ grantom viac ako 4 tisíc eur podporila Mestská časť Bratislava-Ružinov. Maľovanie a stavanie domčeka prebiehalo formou súťaže medzi ihriskami. Do činorodosti sa zapojili Ružinovské deti, ich rodičia, ako aj niektorí miestni poslanci. Pre deti, ktorým sa podarilo namaľovať najkrajší domček, pripravilo občianskej združenie aj program vo forme hokejbalového tréningu na hokejbalovej škole pri detskom a hokejbalovom ihrisku na Páričkovej v 500 Bytoch.

Grantový program funguje v Mestskej časti Bratislava -Ružinov od roku 2015. Je zameraný na kultúrno-spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, sociálnu oblasť, na ochranu a tvorbu životného prostredia a rozvoj komunitného života.

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Október 2018