Trojica z Radničného námestia

O histórii Prievozu sme písali už niekoľkokrát. Od stredoveku to bola samostatná obec, ktorá si žila vlastným životom. Ohraničovali ju hlavne pasienky, lúky, sady a záhrady. Postupne do obce prichádzali obyvatelia, ktorí boli zamestnaní hlavne v poľnohospodárstve. Niektorí sa venovali prievozníctvu po Dunaji, z čoho vznikol názov Prievoz.

Ako sa Prievoz začal formovať, pribúdali aj obyvatelia, ktorí potrebovali samosprávu, teda niekoho, kto ich bude riadiť. Neskôr počas prvej Česko-slovenskej republiky pribúdala výstavba, obyvateľstvo malo už samosprávu, ale chýbala im radnica, ktorú potrebovali. „V roku 1932 známy architekt Christian Ludwik spolu s kolegom Augustínom Danielisom, obidvaja stáli aj za návrhom Manderláku, naprojektovali budovu radnice,” povedal Ivo Štassel z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Architekt Ludwik patril k progresívnych tvorcom a nenavrhoval stavby v historizujúcom duchu, ako sa v 20. rokoch ešte stavalo, ale už bol zástancom moderny, ktorá sa postupne dostávala na scénu. Na budove radnice sa nachádzajú aj kamenné reliéfy, ktoré vytvoril Alojz Rigele. Táto sochárska výzdoba je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Reliéfy znázorňujú pracujúcich, ktorí v Prievoze žili. Môžeme tam vidieť poľnohospodárov a remeselníkov. Na 30. roky boli kvalitne vypracované, čo je vizitkou úspešného sochára Rigeleho. Budova radnice je vyhlásená len za ružinovskú pamätihodnosť, čiže jej kultúrna ochrana je nízka. Prejavuje sa to aj na jej stave, je už dlhšiu dobu opustená a nevyužívaná, čo jej neprospieva.

Ďalšou súčasťou Radničného námestia je Požiarna zbrojnica, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Vystavaná bola v roku 1923 a je jedinou zachovanou zbrojnicou z tohto obdobia v Bratislave. „Objekt zbrojnice s menšími úpravami slúži dodnes. Koncepcia architektúry z tohto obdobia je na zbrojnici vidieť a bola zachovaná až do dnešných čias,” povedal Patrik Guldan. Zbrojnica dala základ centru obce, ktoré začalo vyrastať práve okolo nej.

Trojicu z Radničného námestia uzatvára evanjelický kostol. Ten dala vybudovať evanjelická obec. Na projekte sa podieľali nemeckí architekti a bol vybudovaný v roku 1925. Ako každý evanjelický kostol musí mať ženskú a mužskú empóru. Ten v Prievoze má veľmi dobré vybavenie s oltárom a kubistickou kazateľnicou, ktoré sú zachované v pôvodnom stave až dodnes. Najcharakteristickejším prvkom je veža kostola a stvárnenie helmice veže. Vďaka tomu, že bola dlhodobo najvyššou stavbou v Prievoze, vytvorila lokálnu dominantu. Zvukové otvory zvonice sú stvárnené v modernistickom duchu. A práve ihlan strechy spolu so zvukovými otvormi vytvára v panoráme Prievozu nádhernú dominantu. Kostol patrí takisto k národným kultúrnym pamiatkam.

Marianna Podlucká,

foto: Radoslav Hoblík

 

Fotogaléria: 
Vydanie: November 2017