Univerzitná nemocnica spoplatní parkovanie

Univerzitná nemocnica v Bratislave umožnila firme ZIPP-S realizovať úpravy parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda na Antolskej v Petržalke. Viesť majú k modernizácii parkovacích plôch a ich následnému spoplatneniu.

Práce na úprave parkovísk majú podľa informácií Univerzitnej nemocnice Bratislava trvať do 24. novembra 2013. Následne tu spustia prevádzku spoplatneného parkovania. „Povinnosť napĺňať koncesnú zmluvu na Stavebné úpravy spojené s modernizáciou parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda vyplýva zo zmluvy uzavretej dňa 22. 12. 2011 predošlým vedením Univerzitnej nemocnice Bratislava. Nález Úradu pre verejné obstarávanie ani šetrenie prokuratúry nepotvrdili závery následnej finančnej kontroly ministerstva zdravotníctva z dňa 14. 3. 2012, preto je terajšie vedenie Univerzitnej nemocnice povinné postupovať v zmysle platnej zmluvy,“ hovorí sa v oficiálnom stanovisku nemocnice. Zmluvu medzi Univerzitnou nemocnicou a firmou ZIPP-S totiž napadli lekárski odborári, keďže nesúhlasili so spoplatnením parkovania.

(red)

Vydanie: November 2013