Upravené vnútrobloky v 500 bytoch

Vnútroblok medzi Revúckou a Pavlovovou

Dva vnútrobloky na sídlisku 500 bytov prechádzajú obnovou. Vo dvore Azovská-Svätoplukova mestská časť Ružinov upravila rezom dreviny, čím sa priestor presvetlil. Vo vnútrobloku medzi ulicami Revúcka a Pavlovova sú takisto orezané dreviny, odstránia ešte tie nevhodné a vysadia nové. Obnovou prejdú aj trávnaté plochy a pribudli chodníky zo zámkovej dlažby. Na revitalizáciu Ružinov získal 50 tisíc eur z rozpočtu hlavného mesta.

Vydanie: November 2013