ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21, BRATISLAVA 827 05

Miestny úrad, Matrika, Evidencia pobytov

Pondelok 7:30 - 17:00

Utorok 7:30 - 15:00

Streda 7:30 - 17:00

Štvrtok 7:30 - 15:00

Piatok 7:30 - 12:00

Tel.: 02/48 284 111 (spojovateľ), 02/48 284 454 (Prvý kontakt Životné prostredie), 02/ 48 284 451 (Prvý kontakt Sociálna oblasť)

Stavebný úrad

Pondelok 7:30 - 17:00

Streda 7:30 - 17:00

Tel: 02/48 284 453, 02/48 284 307

Pokladňa

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00

Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00

Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Piatok 7:30 - 12:00

Vydanie: September 2015