Urbanistické štúdie: Ako budú vyzerať domové role a nové záhrady?

Ružinov sa rozrastá a miesta, okolo ktorých sme ešte nedávno len prechádzali, sú dnes zaujímavé ako pre developerov, tak aj pre potenciálnych nových obyvateľov mestskej časti. Obe spomínané lokality sú naozaj rozľahlé a je o to dôležitejšie dôkladne naplánovať reguláciu výstavby v týchto oblastiach. Urbanistická štúdia zisťuje, ako by mala vyzerať a bude východiskom pre tvorbu záväzného územného plánu. Až do 15. marca môžete dať aj vy vedieť, čo si myslíte o budúcnosti týchto dvoch lokalít.

Mestská časť Bratislava – Ružinov oznamuje, že podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 1. februára 2022 do 15. marca 2022 prerokovanie návrhu zadania pre urbanistickú štúdiu Domové role a návrhu zadania pre urbanistickú štúdiu Nové záhrady (podklad pre budúci územný plán). Vyjadriť sa k nim môžete aj vy.

Návrhy zadaní sú zverejnené na stránke www.ruzinov.sk (miestny úrad/ územné plánovanie/ urbanistické štúdie). Svoje pripomienky môžete posielať poštou na adresu Miestneho úradu v Ružinove (Odbor územného plánu a dopravy, Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava) alebo e-mailom na adresu alexandra.szokeova@ruzinov.sk (Domové role), resp. patricia.rusnakova@ruzinov.sk (Nové záhrady).

 

Vydanie: Február 2022