Úspešný globálny koncept Fun Learning zavítal na Borodáčovu

Pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectva SR v Helsinkách sa uskutočnila na Základnej škole Borodáčova misia úspešných fínskych podnikateľov na Slovensku.

Misiu viedol Peter Vesterbacka, úspešný fínsky vizionár a podnikateľ. Okrem Petra Vesterbacku sa misie zúčastnila Sanna Lukander a aj ďalší fínski aktéri v oblasti digitálneho vzdelávania. Skupina úspešných fínskych podnikateľov začala v minulom roku realizovať globálny koncept s názvom Fun Learning v USA, Číne, Brazílii, Singapure a Spojených arabských emirátoch. Cieľom fínskej podnikateľskej misie v SR je naštartovať pilotný projekt Fun Learning v oblasti vzdelávacích technológií v Európe. Slovensko by sa tak mohlo stať prvou európskou krajinou, kde sa tento projekt začne realizovať s vyhliadkou dlhodobej spolupráce. Tento unikátny koncept je založený na fínskom know-how a skúsenostiach v oblasti vzdelávania spolu s prvkami Fun Learning filozofie, pričom zohľadňuje najnovšie trendy a globálne potreby pre budúce vzdelávanie. Súčasťou konceptu je profesionálny rozvoj učiteľov, vytváranie učebných stratégií a hier, sprostredkovanie digitálneho obsahu, ako aj hľadanie nástrojov pre učiteľov na vytváranie vlastného obsahu, ktorý je kultúrne a systémovo prispôsobený miestnym podmienkam. Počas praktickej ukážky so žiakmi našej základnej školy predstavili fínski hostia hernú vzdelávaciu aplikáciu pre výuku chémie. Následne krátkou ukážkou predstavili vzdelávací kurz pre hobby, ktorý v dnešnej dobe komerčných vesmírnych ciest zaujal možno aj skutočných, vesmírnych cestovateľov. Tento program v sebe kombinuje prvky prírodných vied a fyziky. Základnej škole Borodáčova sa tak naskytá príležitosť prispieť spoločne s fínskymi partnermi k rozvoju vzdelávacieho systému v oblasti digitálnych technológií s globálnym dosahom.

Martin Kotyra

 

Vydanie: Apríl 2017