Ustúpi futbalový štadión na Sklenárovej výstavbe?

Hovorí sa, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Takýto vetrík momentálne začal šíriť informácie o budúcnosti futbalového štadióna FC Ružinov na Sklenárovej ulici. A-mužstvo mužov totiž prevažnú časť jarnej sezóny odohralo nie na domácej pôde na Sklenárovej ulici, ale v Petržalke.

Vo futbalových kuloároch sa hovorí o tom, že v novej sezóne futbalový klub FC Ružinov prestane existovať a zlúči sa s FC Petržalka. Tam sa presunuli tréningy mužov, rodičom prípravkárskych ružinovských futbalistov takisto oznámili presun tréningov za pravý breh Dunaja. Obyvatelia sa tak začínajú pýtať, čo bude so štadiónom. „Je to pravda, že tu má byť hotelový komplex?“ diskutujú ľudia na sociálnej sieti. „Evidujeme podnety od obyvateľov, nevedia, čo sa bude diať a tak sa pýtajú. Nevieme ale ani my zatiaľ,“ povedala Alexandra Szökeová, vedúca Referátu územného plánu a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu. Žiadne podanie neeviduje ani ružinovský stavebný úrad, nijaký zámer sa nenachádza ani na enviroportáli v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. „Žiadny investor zatiaľ mestskej časti Ružinov neprezentoval stavebný zámer na tomto mieste,“ vyjadril sa starosta Ružinova Dušan Pekár. Majiteľom pozemku pod štadiónom na Sklenárovej je spoločnosť BETA Group, ktorá ich vlastní od roku 2009. Konateľ firmy Ľudovít Daňo k plánom s pozemkami a utlmovaniu tréningov na štadióne poskytol len stručné vyjadrenie: „Nájomná zmluva s FC Ružinov je v platnosti a plní sa. V súčasnosti neuvažujeme o zmene nájomcu. Pokiaľ ide o využívanie nehnuteľností, ako prenajímateľ nemáme informáciu o tom, ako si nájomca na dennej báze organizuje využívanie predmetného areálu.“

Zaujímavosťou je, že po pár týždňoch rozruchu medzi obyvateľmi sa tím mužov opäť vrátil na Sklenárovu. Podľa našich informácii totiž dohoda o plánovanom zlúčení klubu FC Ružinov s FC Petržalka už nie je taká istá. S otázkou, prečo A-mužstvo niekoľko týždňov hrávalo a trénovalo v Petržalke, sme oslovili aj FC Ružinov. Stanovisko sa nám od klubu získať nepodarilo. Či teda futbalisti opúšťajú štadión na Sklenárovej alebo ostávajú, nie je úplne jasné. V územnom pláne Bratislavy platí pre územie, kde sa nachádza športový areál FC Ružinov, funkcia 201. Ide o stabilizované územie s funkciou občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Podiel bývania tu nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.

Katarína Kostková

Vydanie: Jún 2015