Úver na rozvoj mestskej časti: Ružinov investuje 15 miliónov eur

Ružinov je jednou z najmenej zadlžených samospráv v rámci Bratislavy so zadlžením približne 3 percentá. Pre porovnanie, Hlavné mesto SR Bratislava očakáva, že rozpočtový rok 2020 ukončí s mierou zadlženia na úrovni 43 až 48 percent bežných príjmov. Za tento napohľad dobrý výsledok však platíme chátrajúcim majetkom mestskej časti.

Mestská časť mala doteraz len jeden úver, ktorý splatí v priebehu budúceho roka. A aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako ideálny stav, ekonómovia potvrdia, že optimálna kapitálová štruktúra nie je mať nulový dlh, ale mať primeraný dlh k možnostiam, ktoré máte. Naša mestská časť tak síce má veľmi nízke úverové zaťaženie, ale zároveň má obrovský investičný dlh – to znamená, že celé roky sa dostatočne neinvestovalo napríklad do kultúrnych domov, parkov, do opráv ciest chodníkov, budovania parkovacích domov alebo do školských budov.

Prečo mať úver?

Hospodárenie obce sa dá prirovnať k hospodáreniu domácnosti. Nízky až nulový dlh neznamená vždy najlepšie riešenie. Ak má rodina nulový dlh, ale býva v cudzom dome s deravou strechou, za ktorý ešte platí nájomné, vziať si hypotéku na nové vlastné bývanie môže byť najsprávnejším rozhodnutím, ktoré dlhodobo dokonca pomôže ušetriť náklady. Ak úver slúži na financovanie dlhodobých aktív a investícií do oblastí, ktoré výrazne skvalitnia verejné služby, či dokonca dlhodobo znižujú náklady, je výhodnejšie mať vyššie zadlženie ako nižšie. Základnou podmienkou je, aby dlhodobý výnos z investície prevyšoval náklady z dlhu, čo je najjednoduchšie dosiahnuť práve v súčasnej dobe nezvyčajne nízkych úrokových mier.

Výhodný úrok

Pre lepšie porozumenie môžeme tento úver prirovnať k hypotéke s fixáciou. Hypotéka s fixáciou úrokovej miery na 20 rokov je drahšia, ale chráni majiteľa domu pred zdražením úrokov celých 20 rokov. Hypotéka s fixáciou na 5 rokov je lacnejšia, ale majiteľovi domu hrozí, že ak úvery o päť rokov zdražejú, výrazne sa zdraží aj jeho hypotéka. Zásadným rozdielom medzi hypotékou a úverom pre mestskú časť je ten, že na rozdiel od hypotéky, mestská časť bude pri uvedených úveroch môcť hocikedy “hypotéku” splatiť “novou lacnejšou hypotékou” bez poplatku, pretože poplatok za predčasné splatenie úveru je nulový.

Opatrné nakladanie s peniazmi

Mestská časť už niekoľko rokov využíva tzv. proaktívny manažment finančných zdrojov. Znamená to, že nečerpané prostriedky zhodnocuje prostredníctvom úložiek v bankách. Tieto úložky sú úročené podľa aktuálnej situácie na trhu. Inými slovami, ak Ružinov načerpá celých 15 miliónov eur, ale do konca roka 2021 z nich použije napr. len 7 miliónov eur, zvyšných 8 miliónov môže mať v medzičase uložených na termínovanom účte a dostávať za ne úrok veľmi podobný (ba možno dokonca i rovnaký a ak nie aj vyšší), než platí za ich požičanie. Toto platí obzvlášť vtedy, ak dôjde k všeobecne očakávanému ďalšiemu rastu úrokov.

Plánované investície

Do čoho teda plánuje Ružinov investovať? Pripravované projekty majú riešiť najakútnejšie problémy obyvateľov mestskej časti, medzi ktoré patria najmä vybudovanie nových parkovacích domov a parkovacích plôch, rekonštrukcia, výstavba a údržba verejných priestranstiev, ciest, chodníkov, vnútroblokov a športovísk, riešenie dopravnej infraštruktúry, rozširovanie kapacít základných a materských škôl, ale aj domovov seniorov, obstaranie pozemkov a budov, ale aj rekonštrukcie budov a ďalšieho majetku mestskej časti.

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ O SCHVÁLENOM ÚVERE?

■ investičný úver slúži výlučne na investície do majetku mestskej časti

■ Ružinov neručí žiadnym svojim majetkom

■ úrok nebude nikdy vyšší ako dnes, môže však byť nižší

■ o každom jednom investičnom projekte bude rozhodovať zastupiteľstvo

 

Vydanie: Jún 2020