Užitočné webstránky: Koho je to pozemok?

Riešite, prečo sa niektorý pozemok nekosí alebo prečo sa kosí inokedy ako ten, ktorý je len o pár desiatok metrov ďalej? Alebo prečo mestská časť niektorý vrak odtiahnuť môže a iný nie? Prečo je vôbec pri podnetoch dôležité vedieť, komu patrí ktorý pozemok?

Odpoveď je jednoduchá – mestská časť, prípadne hlavné mesto, môžu riešiť len to, čo sa nachádza na pozemkoch v ich vlastníctve alebo v ich správe. Týka sa to všetkých služieb, ktoré zabezpečujú obce – od čistenia komunikácií, cez kosenie, údržbu zelene až po rekonštrukcie.

Ako sa dá teda rýchlo a jednoducho zistiť, komu patrí ktorý pozemok? Stačí zájsť na stránku zbgis.geodesy.sk, napísať do vyhľadávača hľadanú adresu. Hneď vedľa je farebné okienko, kde si môžete zvoliť, aký typ údajov chcete získať – v tomto prípade to je kataster nehnuteľností (v ružovej farbe). Na ľavej strane sa potom rozroluje informácia o vlastníkoch pozemku tak, ako to môžete vidieť aj na obrázku pri tomto článku. Pokiaľ pozemok nie je v majetku hlavného mesta, nemôže byť ani v správe mestskej časti.

Svoje podnety pre hlavné mesto adresujte na info@bratislava.sk, pre mestskú časť na podnety@ruzinov.sk. V prípade, že budú určené niekomu inému, dostanete informáciu, na koho sa môžete obrátiť.

 

Vydanie: Apríl 2023