V knižnici Ružinov deti prenikli do tajov vzniku kníh

Vtiahnuť deti do procesu vzniku knihy a vytvoriť z nich mladých autorov. To bolo cieľom kreatívneho festivalu RE:kreácia pod taktovkou a v priestoroch knižnice Ružinov. Hlavným partnerom sedemdňového podujatia bol Fond na podporu umenia, ktorý ho aj finančne podporil.

Trieda štvrtákov z Paneurópskej súkromnej základnej školy, celkovo 9 detí spolu s učiteľkou, psychológom a asistentkou jedného dieťaťa, prenikli do tajov vzniku kníh. Deti čakala každý deň iná prezentácia, prednáška, workshop, diskusia či tvorivé dielne pod vedením skúsených odborníkov a nadšencov všetkého, čo ku knihe a kreativite patrí. Medzi štvrtákov tak ako prvý zavítal Radovan Blaho, ktorý deťom priblížil históriu kníh a ukázal aj techniky ich reštaurovania a viazania. Festival pokračoval počas ďalšieho dňa kreatívnym workshopom na tému Ako sa píšu knihy, počas ktorého spolu vytvorili príbeh a naučili sa, čo má obsahovať. Počas ďalších dní deti navštívili ilustrátor Ľubo Palo, editor Erik Fazekaš, vydavateľka Eva Piarová spolu s komiksovým ilustrátorom Brianom Terrerom. Počas piateho dňa festivalu si deti pod odborným dohľadom Pawly Šoltisovej a Lívie Kožuškovej z Ateliéru Amulet, ktoré štvrtákom priniesli čisté makety kníh, vyrobili svoje vlastné diela. Počas troch hodín sa každému dieťaťu podarilo vytvoriť svoju knihu s ilustrovanou obálkou, názvom a vlastným príbehom. Druhá časť festivalu, posledné dva dni, boli zamerané na život knihy po vydaní. Školáci sa okrem toho stretli aj s autorkou príbehu Drobci Vandou Raýmanovou. V posledný deň rekreácie deti svoje diela pokrstili pukancami a zároveň sa aj dozvedeli, ako taká knižnica so svojimi rôznymi zákutiami funguje.

mš, foto: Knižnica Ružinov

 

Vydanie: November 2017