V novembri budeme voliť vedenie kraja

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

V sobotu 4. novembra budú voľby do vyšších územných celkov. Voliť si budeme županov a krajských poslancov. Ružinovčania budú voliť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a 6 poslancov, ktorí budú hájiť ich záujmy na úrovni župy.

Do 5. septembra 2017 podávali kandidáti, politické strany a koalície kandidátne listiny. Nezávislí kandidáti na župana museli ešte doložiť osobitnú listinu s 1 000 podpismi voličov s trvalým bydliskom na území daného kraja. Nezávislí kandidáti na poslanca museli získať 400 podpisov obyvateľov z obvodu, za ktorý kandidujú.

O kreslo župana sa uchádza 17 mužov a 1 žena

Po novom budú voľby predsedov vyšších územných celkov jednokolové. O päťročný post bratislavského župana sa uchádza spolu 18 kandidátov. Súčasný predseda Pavol Frešo (nezávislý) zabojuje o priazeň voličov s publicistom Pavlom Blaškom (nezávislý), podnikateľom Jozefom Dankom (nezávislý), poslancom Národnej rady SR Jurajom Drobom (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, SMK, OKS a Zmena zdola), bývalým primátorom hlavného mesta a vysokoškolským učiteľom Milanom Ftáčnikom (nezávislý), psychologičkou Natáliou Hanulíkovou (Strana zelených Slovenska), novinárom Ľubomírom Huďom (nezávislý), zabávačom a podnikateľom Martinom Jakubcom (nezávislý), podnikateľom Ľubomírom Kolárikom (Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov), publicistom Danielom Krajcerom (MOST - HÍD, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených), starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolfom Kusým (nezávislý), pedagógom Mariánom Leinerovičom (NOVÝ PARLAMENT), farmaceutom Milanom Lopašovským (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA), starostom mestskej časti Bratislava-Vajnory Jánom Mrvom (nezávislý), štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukášom Parízekom (SNS), prekladateľom Jalalom Suleimanom (Komunistická strana Slovenska), kultúrno-osvetovým pracovníkom Andrejom Trnovcom (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) a vicestarostom mestskej časti Bratislava-Jarovce, IT špecialistom Jozefom Uhlerom (nezávislý).

O 6 miest sa uchádza 50 Ružinovčanov

Vo volebnom období 2017-2022 bude zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja zložené spolu z 50 poslancov, zvolia ich obyvatelia v 24 volebných obvodoch. V Ružinove, ktorý má tentokrát samostatný volebný obvod a nie je spojený s Vrakuňou, sa sformovali 2 koalície. Svojich kandidátov postavilo samostatne aj 8 strán. O priazeň Ružinovčanov sa bude uchádzať aj 13 nezávislých kandidátov. Celkovo o 6 kresiel, čo je aj počet mien krúžkovaných na volebnom hárku v Ružinove, zabojuje 50 ľudí. Zoznam zaregistrovaných uchádzačov nájdete aj na stránke www. region-bsk. sk v sekcii Voľby do VÚC 2017.

Vo volebnej miestnosti

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže Ružinovčan zakrúžkovať 6 kandidátov na poslancov a jedného kandidáta na predsedu BSK. Voliť môže len vo svojom volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný v zozname voličov. Po príchode do volebnej miestnosti musí preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Následne okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec, mestskú časť a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí dať volič do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

(mš)

 

Vydanie: Október 2017