Vďaka Bratislavskému kraju vzniklinové miesta pre škôlkarov a školákov

Obce a mestá v Bratislavskom kraji sa neustále rozvíjajú a rastú, kvôli čomu ročne pribudne až 8.000 obyvateľov. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby. Najviac to cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl. Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried na základných školách a asi 2500 v materských školách. To sa však vďaka eurofondom podarilo zmeniť.

„V Bruseli sme v roku 2021 vybojovali financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sme získali 63 miliónov, z ktorých sme podporili 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried. Rovnako sme úspešne otvorili aj tému dodatočnej podpory materských škôl, na ktoré bolo alokovaných 35 miliónov eur. Ku koncu minulého roku sa v kraji zrealizovalo 29 projektov materských škôl,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavskému samosprávnemu kraji sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podarilo vyrokovať financovanie rozširovania kapacít na základných škôl prostredníctvom novej oprávnenej aktivity z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Peniaze na viac miest v materských škôl zase pochádzajú z nevyužitých zdrojov IROP pre oblasť kultúry.

„Mestám a obciam zabezpečujeme taký servis, aby boli pri tvorbe, písaní aj realizácii projektov úspešní. Úrad BSK vystupuje v týchto projektoch ako Sprostredkovateľský orgán. Z poverenia MIRRI SR vystupuje ako poskytovateľ príspevku, zabezpečuje zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie,“ ozrejmil postupnosť procesov riaditeľ Odboru implementácie operačných programov BSK Peter Furik.

MATERSKÉ ŠKOLY

Mestská časť Bratislava - Petržalka Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava - 48 432 €

Mestská časť Bratislava - Petržalka Prestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Ševčenkova 1139/35, Bratislava - 74 085 €

Mestská časť Bratislava - Petržalka Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova 10, Bratislava - 84 184 €

Obec Malé Leváre Materská škola prístavba a nadstavba - 2. etapa - 299 593 €

INškôlka s. r. o. Vytvorenie nových kapacít v materskej škole Inškôlka - 453 358 €

Obec Jakubov Prístavba a nadstavba materskej školy - 508 919 €

Obec Kostolná pri Dunaji SO 01 – Prístavba a nadstavba materskej školy, SO 02 – Rekonštrukcia kuchyne materskej školy - 542 999 €

Obec Hrubá Borša Obnova materskej školy Hrubá Borša - 563 183 €

Mesto Stupava Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava - 728 244 €

Obec Jablonec Dostavba materskej škôlky Jablonec - 809 290 €

Obec Vinosady Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady - 841 317 €

Mesto Svätý Jur Rekonštrukcia materskej Školy Felcánova - Svätý Jur - 1 324 812 €

Obec Zálesie Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne - 1 415 197 €

Obec Dunajská Lužná MŠ Nové Košariská - 1 423 793 €

Mesto Malacky Malacky - zvýšenie kapacít MŠ Štúrova - 1 461 125 €

Bratislava - mestská časť Jarovce Obnova a nadstavba - Materská škola Jarovce - 1 559 593 €

Obec Chorvátsky Grob Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe - 1 621 842 €

Obec Most pri Bratislave Prestavba bývalej školy na Materskú školu Most pri Bratislave - 1 675 577 €

Obec Častá Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou - 1 689 083 €

Mesto Stupava Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave - 1 780 278 €

Obec Šenkvice Zvýšenie kapacity MŠ v Šenkviciach - 1 869 278 €

Obec Tomášov Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov - 1 979 047 €

Obec Nová Dedinka Nadstavba – Rozšírenie MŠ Nová Dedinka - 2 052 582 €

Obec Zohor Materská škola Zohor - 2 127 124 €

Obec Slovenský Grob Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr - 2 500 000 €

Spolu 29 432 934 €

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Mesto Pezinok Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku - novostavba - 328 277 €

Mestská časť Bratislava- Nové Mesto Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 - 1 330 267 €

Obec Kalinkovo Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo - 1 341 646 €

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Rozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou objektu jedálne - 1 607 725 €

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová - 1 900 493 €

Obec Limbach Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu - 2 014 267 € 

Obec Šenkvice Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice - 2 129 407 €

Mestská časť Bratislava - Ružinov ZŠ Medzilaborecká - rozšírenie kapacity ZŠ - nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne - 2 137 908 €

Mestská časť Bratislava - Rusovce Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu - 2 163 134 €

Mestská časť Bratislava - Vajnory Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ - 2 287 888 €

Obec Kráľová pri Senci Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci - 2 290 031 €

Obec Tomášov Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov - 2 370 283 €

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3 - 2 382 944 €

Obec Častá Nadstavba a rekonštrukcia zš častá a jej vybraných stavebných objektov s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy - 2 580 034 €

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová - 2 672 981 €

Obec Slovenský Grob Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob - 2 849 746 €

Mestská časť Bratislava-Ružinov ZŠ Ostredková - rozšírenie kapacity ZŠ - nový pavilón učební a telocvičňa - 2 885 442 €

Mesto Stupava Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - 2 959 356 €

Obec Nová Dedinka Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka - 2 964 159 €

Obec Lozorno Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne - 2 991 009 €

Obec Rohožník Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník - 2 999 529 €

Mestská časť Bratislava - Rača Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača - 2 999 994 €

Mestská časť Bratislava - Lamač Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ - 2 999 999 €

Obec Chorvátsky Grob Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob - 3 000 000 €

Obec Bernolákovo Dostavba základnej školy v Bernolákove - 3 000 000 €

Obec Dunajská Lužná Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania - 3 000 000 €

Spolu 62 186 520 €

 

Vydanie: Apríl 2024