Verejné ocenenie mestskej časti: Kto získal titul osobnosť Ružinova?

Niektorých poznajú na celom Slovensku, o iných vedia len ľudia z ich okolia. Jedni aj druhí však patria k ľuďom, ktorí si za svoju prácu zaslúžia skutočné uznanie. Má totiž zmysel nielen pre komunitu v našej mestskej časti, ale môže byť inšpiráciou aj pre celé Slovensko. Titul Osobnosť Ružinova za uplynulý rok získali až štyria nominovaní. 

Keď sa vyhlasuje výzva na nominácie, je to tak trochu očakávanie a potom aj prekvapenie. Odpoveď na otázku, kto bude medzi nimi, totiž nevie nikto. Aj keď môže ísť o na oko neznáme mená, v konkrétnej komunite má práca nominovaných veľký význam. Nemusia to byť pritom ľudia, ktorých všetci poznajú.

Až štyria ocenení

Za uplynulý rok toto ocenenie získali až štyria nominovaní. Pamiatkar Patrik Guldan sa neúnavne venuje ochrane a propagácii pamiatok a kultúrneho dedičstva v našej mestskej časti. Norbert Kyndl zase celý svoj profesionálny život zasvätil gymnáziu Tomášikova, ktoré dosahuje národné aj medzinárodné úspechy a zaradilo sa medzi najlepšie gymnázia i v počte záujemcov o štúdium a úspešnosti absolventov.

Infektológ Peter Sabaka bol uznávaným odborníkom aj pred pandémiou koronavírusu, po jej nástupe navyše venoval stovky hodín osvete ako predísť fatálnym následkom. Vysokoškolský pedagóg Tibor Wallner zasvätil svoj život nielen školstvu, ale aj pokojnému občianskemu spolunažívaniu, pričinil sa tiež o vznik detského ihriska na Ondrejovovej ulici.

Kto môže získať ocenenie

Ocenenie sa udeľuje ľudom, ktorí sú spätí s Ružinovom a významným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

 

Vydanie: Február 2022