Vernisáž obrazov Ladislava Mareša

Autor, titul výstavy: Ladislav Mareš
Miesto konania: Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava
Kurátor: Mgr. Mária Horváthová
Vernisáž: 21.9.(ut) 2021 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 21.9. (ut) – 22.11. (po) 2021

Mestská časť Bratislava-Ružinov a CULTUS Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov Ladislava Mareša s názvom „Planéta M“ do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová a to v utorok 21. septembra 2021 o 18:00 hod. Výstava potrvá do 22. novembra 2021.

 

Ladislav Mareš
Ladislav Mareš po absolvovaní niekoľkých umeleckých škôl rôzneho zamerania sa dnes okrem maľby, kresby a grafiky orientuje i na ilustráciu, grafický dizajn, fotografiu a je aj skvelým gitaristom. Ťažisko jeho aktivít však spočíva najmä v maliarskej tvorbe, kde sa už roky pohybuje na rozhraní figurácie a abstraktného sveta farieb a línií. Figurálna tvorba ho spája s realitou súčasného diania a mnohé z jeho abstraktných diel sú zas inšpirované hudbou a širokou škálou emócií a pocitov svojich rovesníkov.
 

Vo svojej ranej figuratívnej tvorbe autor zväčša ťažil z účinku veľkých štylizovaných plošných tvarov a obrysov, oprostených akýchkoľvek detailov. Jeho postavy športovcov, hráčov, ale aj fragmenty čísel alebo písma žiarili na pozadí neutrálnej plochy, oživenej dramatickými a dynamickými farebnými zásahmi. V priebehu rokov sa jeho maliarsky štýl vykryštalizoval do špecifickej výtvarnej reči, kde rezonujú najmä prvky popartu a streetartu, grafity i komiksu. Výsledkom je svieži maliarsky záznam pohybu a rytmu doby, prepojený na prvky súčasnej vizuálnej kultúry s témami zo sveta výtvarnej a hudobnej synestézie, ale i z prostredia konzumnej spoločnosti. Farba v jeho tvorbe stále zostáva rovnako svieža a žiarivá, narastá však podiel pevnej dynamickej a spontánnej kresbovej linky, ktorá ovláda kompozíciu a je dominantným nositeľom výrazu. Jeho najnovší cyklus veľmi spontánnych, dynamických a akčných malieb interpretuje širokú škálu námetov, ktoré vo svojej metaforickej výpovedi obsiahnu nadčasové antické i historické témy, širokú škálu spoločenského diania i filozofické úvahy a meditácie.
 

Vstup voľný.

Podujatie je organizované za dodržania protipandemických opatrení.

 

Viac informácií nájdete na cultusruzinov.sk a facebooku Cultus Ružinov.

____________

Kľúčové slová: CULTUS Ružinov, Ružinov, Ružinovská galéria, Ladislav Mareš
FB: https://fb.me/e/1MUibqzrD
WEB: https://cultusruzinov.sk/podujatie/ladislav-mares-ruzinovska-galeria/

FOTO: https://we.tl/t-YAYk6jqrgy
 

Vydanie: September 2021